ജന്തുലോകം

ലാർവകൾ

മത്സ്യങ്ങൾ

ഉഭയജീവികൾ

ഉരഗങ്ങൾ

പക്ഷികൾ

സസ്തനികൾ

ജന്തുലോകത്തെ അതികായൻ

അപരനാമങ്ങൾ

ഡി എൻ എ യുടെ ഘടന

നൈട്രജൻ ബെയ്‌സുകൾ

പോഷണം ജീവികളിൽ

ധാന്യകങ്ങൾ

മാംസ്യങ്ങൾ (പ്രോട്ടീനുകൾ)

പ്രോട്ടീൻ /മാംസ്യം ഉദാഹരണങ്ങൾ

കൊളസ്‌ട്രോളിന്‍റെ അഭികാര്യമായ അളവുകൾ

ജീവകങ്ങൾ

ജീവകം സി

ജീവകങ്ങൾ/രാസനാമങ്ങൾ

ധാതുക്കൾ

മുഖ്യധാതുക്കൾ

സൂഷ്മധാതുക്കൾ

നാരുകൾ

അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങൾ ,കാരണങ്ങൾ

ദഹനവ്യവസ്ഥ മനുഷ്യരിൽ

പല്ല്

ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികൾ

ഗ്രസനി

അന്നനാളം

ആമാശയം

ചെറുകുടൽ

കരൾ

ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി

പോഷകാംശങ്ങളൂടെ ആഗിരണം

പോഷക ഘടകങ്ങൾ

വൻകുടൽ

ഫലങ്ങൾ/അപരനാമങ്ങൾ

രക്തം

പ്ലാസ്മ

പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടെൻ ധർമ്മം

രക്ത കോശങ്ങൾ

രക്തകോശങ്ങളുടെ ധർമ്മം

അരുണ രക്താണുക്കൾ

ശ്വേതരക്താണുക്കൾ

പ്ലേറ്റ്ലറ്റുകൾ

രക്തനിവേശം

രക്തകോശങ്ങൾ

രക്ത ഗ്രൂപ്പ്

രക്തദാന നിബന്ധനകൾ

രക്തപര്യയനം

ഹൃദയം

ഹൃദയസ്പന്ദനനിരക്ക്

രക്തക്കുഴലുകൾ

രക്തപര്യയനത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ

ശ്വസനം

ക്ഷയം

നാഡീവ്യൂഹം

നാഡീകോശം

മസ്തിഷ്‌കം

സുഷുമ്‌ന

നാഡീവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ

ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ

കണ്ണ്

ചെവി

നാക്ക്

മൂക്ക്

ത്വക്ക്

വൃക്കകൾ

വൃക്കയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ

നെഫ്രോണിന്‍റെ ഘടന

വൃക്ക രോഗങ്ങൾ

അസ്ഥികൾ

അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം

സൂഷ്മ ജീവികൾ

ബാക്ടീരിയ

ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങൾ

വൈറസ്സ്

വൈറസ് രോഗങ്ങൾ

ഫംഗസ്

പ്രോട്ടോസോവ

പ്രോട്ടോസോവ -രോഗങ്ങൾ

രോഗങ്ങൾ -രോഗകാരികൾ

പകരാത്ത രോഗങ്ങൾ

രോഗങ്ങൾ പകരുന്ന മാർഗങ്ങൾ

ഇൻസുലിൻ

വളർച്ചാ ഹോർമോൺ

എ ഡി എച്ച്

എയ്ഡ്സ് രോഗം

അന്നനാളം  (Oesophagus)  

 • ഗ്രസനിയിലെ ആമാശയവുമായി യോജിപ്പിക്കുന്ന കുഴല്‍ : അന്നനാളം
 • അന്നനാളത്തിലെ പേശികള്‍ : അനൈശ്ചിക പേശികള്‍
 • അന്നനാളത്തിലെ പേശികളുടെ തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനം : പെരിസ്റ്റാള്‍സിസ്
 • അന്നനാളത്തിന്‍റെ ചലനം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ ദിശയിലാണ്. അതിനാലാണ് ആഹാരം നേരെ താഴേയ്ക്കിറങ്ങുന്നത്.

ആമാശയം (Stomach)  

 • നാം കഴിയ്ക്കുന്ന ആഹാരം സംഭരിക്കുന്ന പേശീനിര്‍മ്മിതമായ സഞ്ചി : ആമാശയം
 • ആമാശയത്തിലുള്ള ദഹനപ്രക്രിയ പൂര്‍ണമാകാന്‍ ആവശ്യമായ സമയം : ഏകദേശം 4-5 മണിക്കൂര്‍
 • ആമാശയം ഭക്ഷണത്തെ നന്നായി അരച്ച് ചേര്‍ക്കുന്നു. ഇതാണ് : യാന്ത്രിക ദഹനം
 • ആമാശയഭിത്തിയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ദഹനഗ്രന്ഥികള്‍ : ആമാശയ ഗ്രന്ഥികള്‍  (Gastric Glands)
 • ആമാശയഗ്രന്ഥികള്‍ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ദഹന രസം : ആമാശയരസം
 • ആമാശയരസത്തിലെ ഘടകങ്ങള്‍ : ശ്ലേഷ്മം (Mucous), പെപ്സിന്‍, ലിപേസ്, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
 • ആമാശയത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ആസിഡ് : ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
 • ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്‍റെ ധര്‍മ്മങ്ങള്‍ : അണുനാശിനിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു, പെപ്സിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനാവശ്യമായ ആസിഡ് മാധ്യമം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
 • ആമാശയത്തില്‍ ദഹനം നടക്കുന്ന പോഷകഘടകങ്ങള്‍ : മാംസ്യം, കൊഴുപ്പ്
 • ആമാശയത്തില്‍ മാംസ്യത്തെ ദഹിപ്പിയ്ക്കുന്ന രാസാഗ്നി : പെപ്സിന്‍

മാംസ്യം പെപ്സിന്‍ പോളിപെപ്റ്റൈഡ്

 • കൊഴുപ്പിന്‍റെ ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന രാസാഗ്നി : ലിപേസ്

ലിപിഡ് ലിപേസ്     –   ഫാറ്റി ആസിഡ് + ഗ്ലിസറോള്‍

 • ആമാശയഭിത്തിയെ രാസാഗ്നികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നത് : ശ്ലേഷ്മം  (Mucous cells)
 • ശ്ലേഷ്മം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങള്‍ : ശ്ലേഷ്മകോശങ്ങള്‍
 • ആമാശയത്തില്‍ മൂന്ന് തരം ഗ്രന്ഥീകോശങ്ങളുണ്ട് : പരൈറ്റല്‍ കോശങ്ങള്‍,മുഖ്യകോശങ്ങള്‍,ശ്ലേഷ്മകോശങ്ങള്‍
 • ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങള്‍(Parietal cells)
 • പെപ്സിനോജന്‍ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് : മുഖ്യകോശങ്ങള്‍ (Chief cells)
error: