ഫലങ്ങള്‍            അപരനാമങ്ങള്‍

കൈതച്ചക്ക        സ്വര്‍ഗീയ ഫലം
ഓറഞ്ച്                 ചൈനീസ് ആപ്പിള്‍
പുളി                      ഇന്ത്യന്‍ ഈന്തപ്പഴം
തക്കാളി               പാവങ്ങളുടെ ആപ്പിള്‍
വാഴപ്പഴം              പ്രകൃതിയുടെ ടോണിക്