ജന്തുലോകം

ലാർവകൾ

മത്സ്യങ്ങൾ

ഉഭയജീവികൾ

ഉരഗങ്ങൾ

പക്ഷികൾ

സസ്തനികൾ

ജന്തുലോകത്തെ അതികായൻ

അപരനാമങ്ങൾ

ഡി എൻ എ യുടെ ഘടന

നൈട്രജൻ ബെയ്‌സുകൾ

പോഷണം ജീവികളിൽ

ധാന്യകങ്ങൾ

മാംസ്യങ്ങൾ (പ്രോട്ടീനുകൾ)

പ്രോട്ടീൻ /മാംസ്യം ഉദാഹരണങ്ങൾ

കൊളസ്‌ട്രോളിന്‍റെ അഭികാര്യമായ അളവുകൾ

ജീവകങ്ങൾ

ജീവകം സി

ജീവകങ്ങൾ/രാസനാമങ്ങൾ

ധാതുക്കൾ

മുഖ്യധാതുക്കൾ

സൂഷ്മധാതുക്കൾ

നാരുകൾ

അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങൾ ,കാരണങ്ങൾ

ദഹനവ്യവസ്ഥ മനുഷ്യരിൽ

പല്ല്

ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികൾ

ഗ്രസനി

അന്നനാളം

ആമാശയം

ചെറുകുടൽ

കരൾ

ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി

പോഷകാംശങ്ങളൂടെ ആഗിരണം

പോഷക ഘടകങ്ങൾ

വൻകുടൽ

ഫലങ്ങൾ/അപരനാമങ്ങൾ

രക്തം

പ്ലാസ്മ

പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടെൻ ധർമ്മം

രക്ത കോശങ്ങൾ

രക്തകോശങ്ങളുടെ ധർമ്മം

അരുണ രക്താണുക്കൾ

ശ്വേതരക്താണുക്കൾ

പ്ലേറ്റ്ലറ്റുകൾ

രക്തനിവേശം

രക്തകോശങ്ങൾ

രക്ത ഗ്രൂപ്പ്

രക്തദാന നിബന്ധനകൾ

രക്തപര്യയനം

ഹൃദയം

ഹൃദയസ്പന്ദനനിരക്ക്

രക്തക്കുഴലുകൾ

രക്തപര്യയനത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ

ശ്വസനം

ക്ഷയം

നാഡീവ്യൂഹം

നാഡീകോശം

മസ്തിഷ്‌കം

സുഷുമ്‌ന

നാഡീവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ

ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ

കണ്ണ്

ചെവി

നാക്ക്

മൂക്ക്

ത്വക്ക്

വൃക്കകൾ

വൃക്കയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ

നെഫ്രോണിന്‍റെ ഘടന

വൃക്ക രോഗങ്ങൾ

അസ്ഥികൾ

അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം

സൂഷ്മ ജീവികൾ

ബാക്ടീരിയ

ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങൾ

വൈറസ്സ്

വൈറസ് രോഗങ്ങൾ

ഫംഗസ്

പ്രോട്ടോസോവ

പ്രോട്ടോസോവ -രോഗങ്ങൾ

രോഗങ്ങൾ -രോഗകാരികൾ

പകരാത്ത രോഗങ്ങൾ

രോഗങ്ങൾ പകരുന്ന മാർഗങ്ങൾ

ഇൻസുലിൻ

വളർച്ചാ ഹോർമോൺ

എ ഡി എച്ച്

എയ്ഡ്സ് രോഗം

ശ്വസനം

 • ഷഡ്പദങ്ങളിലെ ശ്വസനാവയവം : ശ്വസന നാളികള്‍ (Trachea)
 • എട്ടുകാലി, തേള്‍ എന്നിവയിലെ ശ്വസനാവയവം : ബുക്ക്ലംഗ്സ്(Book Lungs)
 • മൂന്ന് വിധത്തില്‍ ശ്വസനം നടത്തുന്ന ഉഭയ ജീവി : തവള
 • മണ്ണിരയുടെ ശ്വസനാവയവം : ത്വക്ക്
 • മത്സ്യങ്ങളുടെ ശ്വസനാവയവം : ശകുലങ്ങള്‍
 • ഉരഗങ്ങള്‍, പക്ഷികള്‍, സസ്തനികള്‍ എന്നിവയുടെ ശ്വസനാവയവം : ശ്വാസകോശം
 • ജീവികള്‍ ഓക്സിജന്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഊര്‍ജ്ജം സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും അതിന്‍റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന കാര്‍ബണ്‍ഡൈഓക്സൈഡ്, നീരാവി എന്നിവ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് : ശ്വസനം
 • ശ്വസന പ്രക്രിയയില്‍ വാതകവിനിമയം നടക്കുന്നത് : അന്തര്‍വ്യാപനം വഴി (Diffusion)
 • ആഹാരത്തിലെ പോഷകഘടകങ്ങള്‍ കോശങ്ങളിലെത്തുന്നത് : രക്തത്തിലൂടെ
 • ജീവല്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനാവശ്യമായ ഊര്‍ജ്ജം ലഭിക്കുന്നത് : പോഷകഘടകങ്ങളുടെ ഓക്സീകരണം വഴി
 • ശ്വാസകോശത്തിന്‍റെ ആവരണം : പ്ലൂറ
 • വായു അറകള്‍ അടഞ്ഞുപോകാതെ തുറന്നിരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നത് : ലെസിത്തിന്‍
 • മനുഷ്യന്‍റെ ശ്വസനാവയവങ്ങള്‍ : നാസാരന്ധ്രം, നാസാഗഹ്വരം, ഗ്രസനി, സ്വനപേടകം, ശ്വാസനാളം, ശ്വാസകോശങ്ങള്‍
 • നാസാഗഹ്വരങ്ങള്‍ എങ്ങോട്ട് തുറക്കുന്നു : ഗ്രസനി(Pharynx)
 • ഗ്രസനിയുടെ അടിത്തട്ടില്‍ കാണുന്ന വിടവുപോലുള്ള ദ്വാരമാണ് : ക്ലോമം(Glottis)
 • ക്ലോമത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അടപ്പുപോലുള്ള ഭാഗം : ക്ലോമപിധാനം (Epiglottis)
 • ഭക്ഷണം അബദ്ധത്തില്‍ ശ്വാസനാളത്തില്‍ കടന്ന് ശ്വാസതടസ്സവും ചുമയും ഉണ്ടാകാതെ സഹായിക്കുന്നത് : ക്ലോമപിധാനം(Epiglottis)
 • ക്ലോമം ഏത് ഭാഗത്തോട്ട് തുറക്കപ്പെടുന്നു? സ്വനപേടകത്തിലേക്ക് (Larynx)
 • സ്വനപേടകത്തിന് കുറുകെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തന്തുക്കള്‍ : സ്വനതന്തുക്കള്‍
 • ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്വനതന്തുക്കളുടെ കമ്പനം കൊണ്ട്
 • സ്വനപേടകം തുറക്കപ്പെടുന്നത് : ശ്വാസനാളത്തില്‍(Trachea)
 • ശ്വാസനാളത്തിന്‍റെ ഭിത്തികള്‍ എന്തുപയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് : തരുണാസ്ഥി(Cartilage)
 • പ്ലൂറയുടെ രണ്ട് സ്തരങ്ങള്‍ക്കുമിടയില്‍ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകം : പ്ലൂറല്‍ ദ്രാവകം (Pleural fluid)
 • സാധാരണ ശ്വസനത്തിലൂടെ ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുകയും പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്ന വായുവിന്‍റെ അളവ് : റ്റൈഡല്‍എയര്‍ (Tidal Air)
 • റ്റൈഡല്‍ വോളിയത്തിന്‍റെ അളവ് : ഏകദേശം അരലിറ്റര്‍
 • ശക്തമായ നിശ്വസനം നടത്തിയശേഷം പുറത്തുവിടാന്‍ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വായുവിന്‍റെ അളവാണ് : ജൈവക്ഷത (Vital Capacity)
 • ശ്വസന സമയത്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന വായുവിന്‍റെ അളവ് അളക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം : സ്പൈറോമീറ്റര്‍
 • ഗ്ലൂക്കോസിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഊര്‍ജ്ജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം : കോശശ്വസനം
 • കോശശ്വസനത്തിലെ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങള്‍ : ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്, ക്രബ്സ് പരിവൃത്തി
 • ഓക്സിജന്‍റെ അഭാവത്തില്‍ നടക്കുന്ന രാസപ്രവര്‍ത്തനം : ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്
 • ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടക്കുന്നത് : കോശദ്രവ്യത്തില്‍
 • കോശത്തിന്‍റെ ഊര്‍ജോത്പാദന, സംഭരണ, വിതരണ കേന്ദ്രം : മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയ
 • നിശ്വാസവായുവില്‍ നീരാവിയുടെ അളവ് : കൂടുതല്‍
 • ഓരോ ഗ്ലൂക്കോസ് തډാത്രയില്‍ നിന്നും എത്ര പൈറൂവിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു : രണ്ട്
 • അവായു ശ്വസനം വഴി കോശങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ആസിഡ് : ലാക്ടിക് ആസിഡ്
 • ഗ്ലൈക്കോളിസിസും ക്രെബ്സ് പരിവൃത്തിയും ചേര്‍ന്നതാണ് : കോശശ്വസനം
 • സസ്യങ്ങളില്‍ വാതകവിനിമയം നടക്കുന്നത് ഏതുവഴിയാണ് : സ്റ്റൊമാറ്റ
 • കോശദ്രവ്യത്തില്‍വച്ച് ഓരോ ഗ്ലൂക്കോസ് തډാത്രയില്‍ നിന്നും ഓക്സിജന്‍റെ അഭാവത്തില്‍ പൈറൂവിക് ആസിഡ് തډാത്രകള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയ : ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്
 • പൈറൂവിക് ആസിഡ് വിവിധ രാസപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് വിധേയമായി കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ജലം, ഊര്‍ജ്ജം (ATP) ഇവ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന പ്രക്രിയ : ക്രിബ്സ് സൈക്കിള്‍
 • ക്രെബ്സ് സൈക്കിള്‍ നടക്കുന്നത് : മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയയില്‍ വച്ച്
 • ക്രെബ്സ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി വിശദീകരണം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ : സര്‍. അഡോള്‍ഫ് ഹാന്‍സ് ക്രെബ്
 • അവായു ശ്വസനം നടത്തുന്ന ജീവികള്‍ : നാടവിര, കൊക്കപ്പുഴു, കൃമി, ഉരുളന്‍ വിര
 • കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജ്ജം കിട്ടുന്നത് : വായുശ്വസനത്തില്‍നിന്ന്
 • സസ്യങ്ങളില്‍ ശ്വസനം നടക്കുന്നത് : അന്തര്‍വ്യാപനം വഴി
 • വായു പുറത്തുനിന്നും സസ്യശരീരത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത് : ആസ്യരന്ധ്രങ്ങള്‍ വഴി
 • പ്രായം കൂടിയ തടിയായി രൂപപ്പെട്ട കാണ്ഡങ്ങളില്‍ ശ്വസനം നടക്കുന്നത് : ലെന്‍റിസെല്‍ ഉപയോഗിച്ച്
 • വേരുകള്‍ ശ്വസിക്കുന്നത് : മണ്‍തരികള്‍ക്കിടയിലുള്ള ഓക്സിജന്‍ സ്വീകരിച്ച് പകരം കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുന്നു.
 • അവായു ശ്വസനത്തിന്‍റെ ഫലമായി സസ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത് : ഈതൈല്‍ ആല്‍ക്കഹോളും, കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡും
 • പഞ്ചസാരലായനിയില്‍ ഈസ്റ്റ് പ്രവര്‍ത്തിച്ച് ആല്‍ക്കഹോള്‍ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുന്നതും പാല് പുളിച്ച് തൈരാകുന്നതും ഏത് പ്രവര്‍ത്തനമാണ് : കിണ്വനം  (Fermentation)
 • നമ്മുടെ ശ്വസന ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് : മെഡുല്ല ഒബ്ലേംഗേറ്റ
 • ഓക്സിജന്‍ സിലിണ്ടറുകളില്ലാതെ ഉയര്‍ന്ന കൊടുമുടികള്‍ കയറുന്ന പര്‍വതാരോഹകരില്‍ ഉണ്ടാവാറുള്ള രോഗം : ധമനീഹൈപോക്സിയ
 • കോശശ്വസനത്തില്‍ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രയില്‍ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഊര്‍ജ്ജതന്മാത്ര : 38 ATP
 • നിശ്വാസവായുവിലെ CO2 അളവ് : 5%
 • പാറമടയില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നവരില്‍ കണ്ടുവരുന്നരോഗം : സിലിക്കോസിസ്
 • കല്‍ക്കരി ഖനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവരില്‍ വരുന്ന രോഗം : ന്യൂമോകോണിയാസിസ്
 • ശ്വസനവായുവില്‍ എത്ര ശതമാനം ഓക്സിജനുണ്ട് : 21%
 • പുകയിലയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് ശ്വാസകോശാര്‍ബുദത്തിന് കാരണം : കാര്‍സിനോജനുകള്‍
 • പ്ലൂറസിക്ക് കാരണമായ ബാക്ടീരിയ : ട്യൂബര്‍ക്കിള്‍ ബാസിലസ്
 • പക്ഷികളിലെ സ്വനപേടകം അറിയപ്പെടുന്നത് : സിറിങ്ങ്സ്
 • സാധാരണ ഗതിയില്‍ നാം മിനിട്ടില്‍ എത്ര ശ്വാസോഛ്വാസം ചെയ്യുന്നു? 16 മുതല്‍ 20 തവണവരെ
 • ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന രോഗത്തിനു കാരണം : സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ
 • ന്യൂമോണിയ എന്ന ശ്വാസകോശ രോഗത്തിനു കാരണം : ന്യൂമോകോക്കസ്
 • ശ്വാസകോശാര്‍ബുദത്തിന് കാരണം : പുകയിലയിലെ കാര്‍സിനോജനുകളാണ്.
 • ഓരോ ശ്വാസോഛ്വാസത്തിലും ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുന്ന വായുവിന്‍റെ അളവ് : 500 ml
error: