സസ്യശാസ്ത്രം
ജീവശാസ്ത്ര ശാഖകള്‍ പിതാക്കന്മാര്‍
ലൈസോസം
റൈബോസോം
ക്രൊമാറ്റിന്‍ റെട്ടിക്കുലം
DNA & RNA
കോശ മസ്തിഷ്കം
കോശത്തിന്‍റെഘടന
കോശഭിത്തി
കോശസ്തരം
പ്രോട്ടോപ്ലാസം
കോശദ്രവ്യം
മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയ
ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകള്‍
ഗോള്‍ഗി വസ്തുക്കള്‍
അന്തര്‍ദ്രവ്യ ജാലിക
പെറോക്സിസോമുകള്‍
സ്ഫീറോസോമുകള്‍
കോശമര്‍മ്മം
ക്രോമാറ്റിന്‍ ജാലിക
കോശവിഭജനം
വര്‍ഗ്ഗീകരണശാസ്ത്രം
വര്‍ഗ്ഗീകരണം – സസ്യങ്ങളില്‍
വര്‍ഗ്ഗീകരണം ജന്തുക്കളില്‍
ദ്വിനാമ പദ്ധതി
സസ്യലോകം
സസ്യകലകള്‍
ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
വിശേഷണങ്ങൾ
പൈനാപ്പിള്‍
സസ്യശരീരം & പരാഗണം
വേരുകള്‍
ആഹാരസംഭരണം
ഉറപ്പിച്ചുനിര്‍ത്തല്‍
ജീവല്‍ പ്രധാന ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
കാണ്ഡം
രൂപാന്തരങ്ങള്‍

ഇലകള്‍
പൂവ്
ഫലം
വിത്ത്
പരാഗണം
വിവിധതരം പരാഗണങ്ങള്‍
സസ്യചലനങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
സസ്യവര്‍ണ്ണകങ്ങള്‍
വര്‍ണ്ണം
ഘടകമൂലകങ്ങള്‍

ഔഷധങ്ങള്‍
സസ്യഹോര്‍മോണുകള്‍
പരിസ്ഥിതി കലണ്ടര്‍
വിപ്ലവങ്ങള്‍
ഹരിതം
കള്‍ച്ചര്‍
ഗന്ധഘടകം
സ്വര്‍ണം
പട്ട്
പഴം നഗരം
കാര്‍ഷിക പുരസ്കാരങ്ങള്‍
ദേശീയ പുഷ്പം
ദേശീയ വൃക്ഷം- രാജ്യങ്ങള്‍
വേഗത്തില്‍ കുതിക്കാന്‍
സുഗന്ധം പരത്തും വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍
സസ്യവിശേഷങ്ങള്‍
അപരനാമങ്ങള്‍
ഔഷധ സസ്യങ്ങള്‍
സസ്യങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങള്‍
ജീവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങള്‍
അത്യുല്‍പാദനശേഷിയുള്ള വിളകള്‍
സ്വീഡലസ്
വര്‍ണകണങ്ങള്‍
കൃഷി സസ്യങ്ങളും ജലലഭ്യതയും
വിളവെടുപ്പുകാലങ്ങള്‍
വിളകള്‍

കോശവിഭജനം

 • പൂര്‍ണ്ണവളര്‍ച്ചയെത്തിയ ഒരു കോശം വിഭജിച്ച് രണ്ടോ അതില്‍ കൂടുതലോ കോശങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനമാണ് കോശവിഭജനം(Cell Division)
 • കോശവിഭജനം രണ്ട് തരം – ക്രമഭംഗം, ഊനഭംഗം
 • സാധാരണ കോശങ്ങളിലെ കോശവിഭജനം – ക്രമഭംഗം
 • പ്രത്യുല്പാദന കോശങ്ങളിലെ കോശവിഭജനം – ഊനഭംഗം
 • ക്രമഭംഗത്തിന്‍റെ ഫലമായി മാതൃകാകോശം വിഭജിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രികാകോശങ്ങളുടെ എണ്ണം : 2
 • ഇവയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ മാതൃകോശത്തിന്‍റെ ക്രോമസോം സംഖ്യയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും.
 • ശരീര വളര്‍ച്ച, കേടുപാടുകള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ എന്നിവയ്ക്ക് സഹായകരമാകുന്നത് : ക്രമഭംഗം
 • ഊനഭംഗഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രികാകോസങ്ങളുടെ എണ്ണം : 4
 • ക്രോമസോം സംഖ്യ നേര്‍പകുതിയാകുന്ന കോശവിഭജനം : ഊനഭംഗം (മിയോസിസ്)
 • ക്രോമസോം സംഖ്യയ്ക്ക് മാറ്റം വരാത്ത കോശവിഭജനം : ക്രമഭംഗം (മൈറ്റോസിസ്)
 • മര്‍മ്മത്തിന്‍റെ വിഭജനം : കാരിയോകൈനസിസ്
 • കോശദ്രവ്യ വിഭജനം : സൈറ്റോകൈനസിസ്
error: