സസ്യശാസ്ത്രം
ജീവശാസ്ത്ര ശാഖകള്‍ പിതാക്കന്മാര്‍
ലൈസോസം
റൈബോസോം
ക്രൊമാറ്റിന്‍ റെട്ടിക്കുലം
DNA & RNA
കോശ മസ്തിഷ്കം
കോശത്തിന്‍റെഘടന
കോശഭിത്തി
കോശസ്തരം
പ്രോട്ടോപ്ലാസം
കോശദ്രവ്യം
മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയ
ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകള്‍
ഗോള്‍ഗി വസ്തുക്കള്‍
അന്തര്‍ദ്രവ്യ ജാലിക
പെറോക്സിസോമുകള്‍
സ്ഫീറോസോമുകള്‍
കോശമര്‍മ്മം
ക്രോമാറ്റിന്‍ ജാലിക
കോശവിഭജനം
വര്‍ഗ്ഗീകരണശാസ്ത്രം
വര്‍ഗ്ഗീകരണം – സസ്യങ്ങളില്‍
വര്‍ഗ്ഗീകരണം ജന്തുക്കളില്‍
ദ്വിനാമ പദ്ധതി
സസ്യലോകം
സസ്യകലകള്‍
ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
വിശേഷണങ്ങൾ
പൈനാപ്പിള്‍
സസ്യശരീരം & പരാഗണം
വേരുകള്‍
ആഹാരസംഭരണം
ഉറപ്പിച്ചുനിര്‍ത്തല്‍
ജീവല്‍ പ്രധാന ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
കാണ്ഡം
രൂപാന്തരങ്ങള്‍

ഇലകള്‍
പൂവ്
ഫലം
വിത്ത്
പരാഗണം
വിവിധതരം പരാഗണങ്ങള്‍
സസ്യചലനങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
സസ്യവര്‍ണ്ണകങ്ങള്‍
വര്‍ണ്ണം
ഘടകമൂലകങ്ങള്‍

ഔഷധങ്ങള്‍
സസ്യഹോര്‍മോണുകള്‍
പരിസ്ഥിതി കലണ്ടര്‍
വിപ്ലവങ്ങള്‍
ഹരിതം
കള്‍ച്ചര്‍
ഗന്ധഘടകം
സ്വര്‍ണം
പട്ട്
പഴം നഗരം
കാര്‍ഷിക പുരസ്കാരങ്ങള്‍
ദേശീയ പുഷ്പം
ദേശീയ വൃക്ഷം- രാജ്യങ്ങള്‍
വേഗത്തില്‍ കുതിക്കാന്‍
സുഗന്ധം പരത്തും വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍
സസ്യവിശേഷങ്ങള്‍
അപരനാമങ്ങള്‍
ഔഷധ സസ്യങ്ങള്‍
സസ്യങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങള്‍
ജീവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങള്‍
അത്യുല്‍പാദനശേഷിയുള്ള വിളകള്‍
സ്വീഡലസ്
വര്‍ണകണങ്ങള്‍
കൃഷി സസ്യങ്ങളും ജലലഭ്യതയും
വിളവെടുപ്പുകാലങ്ങള്‍
വിളകള്‍

ജീവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങള്‍

 • ജീവജാലങ്ങള്‍ – ബയോളജി
 • സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ബോട്ടണി
 • സസ്യരോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – പ്ലാന്‍റ് പത്രോളജി
 • ജന്തുക്കള്‍ – സുവോളജി
 • സൂക്ഷ്മ ജീവികള്‍ – മൈക്രോബയോളജി
 • ഫംഗസുകള്‍ – മൈക്കോളജി
 • വൈറസ് – വൈറ്റോളജി
 • ബാക്ടീരിയ – ബാക്ടീരിയോളജി
 • ആല്‍ഗകള്‍ – ഫൈക്കോളജി
 • പന്നലുകള്‍ – ടെറിഡോളജി
 • പായല്‍ – ബ്രയോളജി
 • ഉരഗങ്ങള്‍ – ഹെര്‍പറ്റോളജി
 • പാമ്പുകള്‍ – ഓഫിയോളജി (സെര്‍പന്‍റോളജി)
 • മത്സ്യങ്ങള്‍ – ഇക്തിയോളജി
 • പക്ഷികള്‍ – ഓര്‍ണിത്തോളജി
 • പക്ഷിക്കൂടുകള്‍ – കാലിയോളജി (നിഡോളജി)
 • ഷഡ്പദങ്ങള്‍ – എന്‍റമോളജി
 • തിമിംഗലങ്ങള്‍ – സീറ്റോളജി
 • സസ്തനികള്‍ – മാമോളജി
 • മുട്ടകള്‍ – ഊളജി (ഓവലോളജി)
 • നായ്കള്‍ – സൈനോളജി
 • കുതിരകള്‍ – ഹിപ്പോളജി
 • ഉറുമ്പുകള്‍ – മര്‍മക്കോളജി
 • ചിലന്തികള്‍ – അരാക്നോളജി
 • പല്ലികള്‍ – സൗറോളജി (ടമൗൃീഹീഴ്യ)
 • ശുദ്ധജലം – ലിമ്നോളജി
 • ജീവികളും അവയുടെ ചുറ്റുപാടുകളും – ഇക്കോളജി
 • ജന്തുക്കലുടെ പെരുമാറ്റം – എത്തോളജി
 • വംശപാരമ്പര്യവും വ്യതിയാനവും – ജനറ്റിക്സ്
 • ശരീര ഘടനയും രൂപവും – മോര്‍ഫോളജി
 • നരവംശ ശാസ്ത്രം – ആന്ത്രോപോളജി
 • ജലജന്യരോഗങ്ങള്‍ – ഹൈഡ്രോപതി
 • ജന്തുക്കളുടെ പുറന്തോടിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം – കോങ്കോളജി
 • ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള ജീവി വിഭാഗം – എക്സോ ബയോളജി
 • സസ്യങ്ങളും ഭൗമോപരിതലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം – ജിയോബോട്ടണി
 • സസ്യങ്ങളുടെ ഉല്പത്തിയും വികാസവും – ഫൈറ്റോളജി
 • സസ്യവര്‍ഗങ്ങളുടെ ഘടന – സൈനക്കോളജി
 • മണ്ണ്, കൃഷിരീതികള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – അഗ്രോളജി
 • പുല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം – അഗ്രസ്റ്റോളജി
 • വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഡെന്‍ഡ്രോളജി
 • വിത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – സ്പേമോളജി
 • മണ്ണിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – പെഡോളജി
 • പൂക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ആന്തോളജി
 • പഴങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – പോമോളജി
 • ധാന്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – അഗ്രോണമി
 • ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – കാര്‍ഡിയോളജി
 • കരളിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഹെപ്പറ്റോളജി
 • തലച്ചോറിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഫ്രിനോളജി
 • തലയോട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ക്രേനിയോളജി
 • വൃക്കകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – നെഫ്രോളജി
 • കണ്ണിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഒഫ്ത്താല്‍മോളജി
 • ചെവികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഓട്ടോളജി
 • മൂക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – റൈനോളജി
 • ത്വക്ക് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഡെര്‍മറ്റോളജി
 • അഛികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഓസ്റ്റോയളജി
 • കോശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – സൈറ്റോളജി
 • നാഡീകോശങ്ങലെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ന്യൂറോളജി
 • കലകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഹിസ്റ്റോളജി
 • രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – പത്തോളജി
 • പകര്‍ച്ച വ്യാധികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം – എപ്പിഡെമിയോളജി
 • രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഹീമറ്റോളജി
 • പേശികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – മയോളജി
 • പല്ലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഒഡന്‍റോളജി
 • മുടിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ട്രൈക്കോളജി
 • ഭ്രൂണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – എംബ്രിയോളജി
 • കാറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – അനിമോളജി
 • ഗ്രന്ഥികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – അഡിനോളജി
 • അന്തഃസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – എന്‍ഡോക്രൈനോളജി
error: