സസ്യശാസ്ത്രം
ജീവശാസ്ത്ര ശാഖകള്‍ പിതാക്കന്മാര്‍
ലൈസോസം
റൈബോസോം
ക്രൊമാറ്റിന്‍ റെട്ടിക്കുലം
DNA & RNA
കോശ മസ്തിഷ്കം
കോശത്തിന്‍റെഘടന
കോശഭിത്തി
കോശസ്തരം
പ്രോട്ടോപ്ലാസം
കോശദ്രവ്യം
മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയ
ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകള്‍
ഗോള്‍ഗി വസ്തുക്കള്‍
അന്തര്‍ദ്രവ്യ ജാലിക
പെറോക്സിസോമുകള്‍
സ്ഫീറോസോമുകള്‍
കോശമര്‍മ്മം
ക്രോമാറ്റിന്‍ ജാലിക
കോശവിഭജനം
വര്‍ഗ്ഗീകരണശാസ്ത്രം
വര്‍ഗ്ഗീകരണം – സസ്യങ്ങളില്‍
വര്‍ഗ്ഗീകരണം ജന്തുക്കളില്‍
ദ്വിനാമ പദ്ധതി
സസ്യലോകം
സസ്യകലകള്‍
ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
വിശേഷണങ്ങൾ
പൈനാപ്പിള്‍
സസ്യശരീരം & പരാഗണം
വേരുകള്‍
ആഹാരസംഭരണം
ഉറപ്പിച്ചുനിര്‍ത്തല്‍
ജീവല്‍ പ്രധാന ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
കാണ്ഡം
രൂപാന്തരങ്ങള്‍

ഇലകള്‍
പൂവ്
ഫലം
വിത്ത്
പരാഗണം
വിവിധതരം പരാഗണങ്ങള്‍
സസ്യചലനങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
സസ്യവര്‍ണ്ണകങ്ങള്‍
വര്‍ണ്ണം
ഘടകമൂലകങ്ങള്‍

ഔഷധങ്ങള്‍
സസ്യഹോര്‍മോണുകള്‍
പരിസ്ഥിതി കലണ്ടര്‍
വിപ്ലവങ്ങള്‍
ഹരിതം
കള്‍ച്ചര്‍
ഗന്ധഘടകം
സ്വര്‍ണം
പട്ട്
പഴം നഗരം
കാര്‍ഷിക പുരസ്കാരങ്ങള്‍
ദേശീയ പുഷ്പം
ദേശീയ വൃക്ഷം- രാജ്യങ്ങള്‍
വേഗത്തില്‍ കുതിക്കാന്‍
സുഗന്ധം പരത്തും വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍
സസ്യവിശേഷങ്ങള്‍
അപരനാമങ്ങള്‍
ഔഷധ സസ്യങ്ങള്‍
സസ്യങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങള്‍
ജീവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങള്‍
അത്യുല്‍പാദനശേഷിയുള്ള വിളകള്‍
സ്വീഡലസ്
വര്‍ണകണങ്ങള്‍
കൃഷി സസ്യങ്ങളും ജലലഭ്യതയും
വിളവെടുപ്പുകാലങ്ങള്‍
വിളകള്‍

പരാഗണം

  • പരാഗരേണുക്കള്‍ കേസരങ്ങളില്‍ നിന്ന് പൂവിന്‍റെ പരാഗണസ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം : പരാഗണം (Pollination)
  • ദ്വിലിംഗപുഷ്പങ്ങളില്‍ പരാഗരേണുക്കള്‍ അതിന്‍റെ തന്നെ പരാഗണസ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നു. ഇത്
  • അറിയപ്പെടുന്നത് : സ്വപരാഗണം (Self Pollination)
  • ഒരു പൂവിന്‍റെ പരാഗരേണുക്കള്‍ മറ്റൊന്നില്‍ പതിക്കുന്നത് : പരപരാഗണം (Cross Pollination)
  • ഒരു സസ്യത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു പൂവില്‍ പതിയ്ക്കുന്നത് : ഗെയ്റ്റനോഗമി
  • ഒരേ സ്പീഷിസില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത ചെടികളിലെ പൂക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള പരാഗണം : സീനോഗമി
  • പരപരാഗണത്തിന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങള്‍ സസ്യങ്ങള്‍ക്ക് സഹായകരമാകുന്നു.
  • ഉദാ : കാറ്റ്, ജലം, ജന്തുക്കള്‍, പക്ഷികള്‍, ഷ്ഡ്പദങ്ങള്‍

വിവിധതരം പരാഗണങ്ങള്‍
കാറ്റ്                  – അനിമോഫിലി
ജലം                  – ഹൈഡ്രോഫിലി
ജന്തുക്കള്‍       – സൂഫിലി
പക്ഷികള്‍      – ഓര്‍ണിത്തോഫിലി
ഷഡ്പദങ്ങള്‍    – എന്‍റമോഫിലി
വവ്വാല്‍            – കൈറപ്ടീറോഫിലി
ആന                 – എലിഫോഫിലി
ഒച്ച്                    – മാലകോഫിലി

error: