സസ്യശാസ്ത്രം
ജീവശാസ്ത്ര ശാഖകള്‍ പിതാക്കന്മാര്‍
ലൈസോസം
റൈബോസോം
ക്രൊമാറ്റിന്‍ റെട്ടിക്കുലം
DNA & RNA
കോശ മസ്തിഷ്കം
കോശത്തിന്‍റെഘടന
കോശഭിത്തി
കോശസ്തരം
പ്രോട്ടോപ്ലാസം
കോശദ്രവ്യം
മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയ
ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകള്‍
ഗോള്‍ഗി വസ്തുക്കള്‍
അന്തര്‍ദ്രവ്യ ജാലിക
പെറോക്സിസോമുകള്‍
സ്ഫീറോസോമുകള്‍
കോശമര്‍മ്മം
ക്രോമാറ്റിന്‍ ജാലിക
കോശവിഭജനം
വര്‍ഗ്ഗീകരണശാസ്ത്രം
വര്‍ഗ്ഗീകരണം – സസ്യങ്ങളില്‍
വര്‍ഗ്ഗീകരണം ജന്തുക്കളില്‍
ദ്വിനാമ പദ്ധതി
സസ്യലോകം
സസ്യകലകള്‍
ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
വിശേഷണങ്ങൾ
പൈനാപ്പിള്‍
സസ്യശരീരം & പരാഗണം
വേരുകള്‍
ആഹാരസംഭരണം
ഉറപ്പിച്ചുനിര്‍ത്തല്‍
ജീവല്‍ പ്രധാന ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
കാണ്ഡം
രൂപാന്തരങ്ങള്‍

ഇലകള്‍
പൂവ്
ഫലം
വിത്ത്
പരാഗണം
വിവിധതരം പരാഗണങ്ങള്‍
സസ്യചലനങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
സസ്യവര്‍ണ്ണകങ്ങള്‍
വര്‍ണ്ണം
ഘടകമൂലകങ്ങള്‍

ഔഷധങ്ങള്‍
സസ്യഹോര്‍മോണുകള്‍
പരിസ്ഥിതി കലണ്ടര്‍
വിപ്ലവങ്ങള്‍
ഹരിതം
കള്‍ച്ചര്‍
ഗന്ധഘടകം
സ്വര്‍ണം
പട്ട്
പഴം നഗരം
കാര്‍ഷിക പുരസ്കാരങ്ങള്‍
ദേശീയ പുഷ്പം
ദേശീയ വൃക്ഷം- രാജ്യങ്ങള്‍
വേഗത്തില്‍ കുതിക്കാന്‍
സുഗന്ധം പരത്തും വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍
സസ്യവിശേഷങ്ങള്‍
അപരനാമങ്ങള്‍
ഔഷധ സസ്യങ്ങള്‍
സസ്യങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങള്‍
ജീവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങള്‍
അത്യുല്‍പാദനശേഷിയുള്ള വിളകള്‍
സ്വീഡലസ്
വര്‍ണകണങ്ങള്‍
കൃഷി സസ്യങ്ങളും ജലലഭ്യതയും
വിളവെടുപ്പുകാലങ്ങള്‍
വിളകള്‍

മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയ

 • കോശദ്രവ്യത്തില്‍ ദണ്ഡാകൃതിയിലോ, നേര്‍ത്ത തന്തുക്കളുടെ രൂപത്തിലോ കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗങ്ങള്‍ : മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയ
 • കോശത്തിനാവശ്യമായ ഊര്‍ജ്ജം ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുകയും സംഭരിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് : മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയ
 • കോശത്തിലെ പവര്‍ ജനറേറ്ററുകള്‍ (Power house of cell)  എന്നറിയപ്പെടുന്നത് : മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയ
 • മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയ കണ്ടെത്തിയത് : ആള്‍ട്ട്മാന്‍ (Altman1886) അദ്ദേഹം ഇവയെ ബയോബ്ലാസ്റ്റുകള്‍ എന്നു വിളിച്ചു.
 • മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയയെ ആവരണം ചെയ്യുന്നത് : ഇരട്ടസ്തരം
 • മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയയുടെ ആന്തരസ്തരത്തില്‍ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് കാണുന്ന മടക്കുകള്‍ : ക്രിസ്റ്റേ
 • ക്രിസ്റ്റേകളില്‍ കാണപ്പെടുന്നതും ടെന്നീസ് റാക്കറ്റിന്‍റെ ആകൃതിയുള്ളതുമായ ഭാഗങ്ങള്‍ :ഓക്സിസോമുകള്‍
 • കോശശ്വസനം നടക്കുന്ന കോശാംഗം : മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയ
 • ഓക്സിജന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ ഗ്ലൂക്കോസ് വിഘടിപ്പിച്ച് ഊര്‍ജ്ജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം :കോശശ്വസനം
 • കോശശ്വസനത്തിന്‍റെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങള്‍ : ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്, ക്രെബ്സ് പരിവൃത്തി
 • ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടക്കുന്നത് : കോശദ്രവ്യത്തില്‍
 • ക്രബ്സ് പരിവൃത്തി നടക്കുന്നത് : മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയയില്‍
 • കോശശ്വസനഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന ഉല്‍പന്നം : ഊര്‍ജ്ജം
 • കോശശ്വസനഫലമായി സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ഊര്‍ജ്ജത്തെ മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയ ഏത് രൂപത്തിലാണ് സംഭരിക്കുന്നത് : എ.റ്റി.പി.
 • ഓക്സിജന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ നടക്കുന്ന കോശശ്വസനഘട്ടം : ക്രബ്സ് പരിവൃത്തി
 • കോശശ്വസനഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഉപോല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ : കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ജലം

പ്രകാശസംശ്ലേഷണം
കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡ് + ജലം
സൂര്യപ്രകാശം
ഹരിതകം                       ഗ്ലൂക്കോസ് + ഓക്സിജന്‍
കോശശ്വസനം
ഗ്ലൂക്കോസ് + ഓക്സിജന്‍
                                                  ഊര്‍ജ്ജം+CO2+ജലം

error: