സസ്യശാസ്ത്രം
ജീവശാസ്ത്ര ശാഖകള്‍ പിതാക്കന്മാര്‍
ലൈസോസം
റൈബോസോം
ക്രൊമാറ്റിന്‍ റെട്ടിക്കുലം
DNA & RNA
കോശ മസ്തിഷ്കം
കോശത്തിന്‍റെഘടന
കോശഭിത്തി
കോശസ്തരം
പ്രോട്ടോപ്ലാസം
കോശദ്രവ്യം
മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയ
ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകള്‍
ഗോള്‍ഗി വസ്തുക്കള്‍
അന്തര്‍ദ്രവ്യ ജാലിക
പെറോക്സിസോമുകള്‍
സ്ഫീറോസോമുകള്‍
കോശമര്‍മ്മം
ക്രോമാറ്റിന്‍ ജാലിക
കോശവിഭജനം
വര്‍ഗ്ഗീകരണശാസ്ത്രം
വര്‍ഗ്ഗീകരണം – സസ്യങ്ങളില്‍
വര്‍ഗ്ഗീകരണം ജന്തുക്കളില്‍
ദ്വിനാമ പദ്ധതി
സസ്യലോകം
സസ്യകലകള്‍
ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
വിശേഷണങ്ങൾ
പൈനാപ്പിള്‍
സസ്യശരീരം & പരാഗണം
വേരുകള്‍
ആഹാരസംഭരണം
ഉറപ്പിച്ചുനിര്‍ത്തല്‍
ജീവല്‍ പ്രധാന ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
കാണ്ഡം
രൂപാന്തരങ്ങള്‍

ഇലകള്‍
പൂവ്
ഫലം
വിത്ത്
പരാഗണം
വിവിധതരം പരാഗണങ്ങള്‍
സസ്യചലനങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
സസ്യവര്‍ണ്ണകങ്ങള്‍
വര്‍ണ്ണം
ഘടകമൂലകങ്ങള്‍

ഔഷധങ്ങള്‍
സസ്യഹോര്‍മോണുകള്‍
പരിസ്ഥിതി കലണ്ടര്‍
വിപ്ലവങ്ങള്‍
ഹരിതം
കള്‍ച്ചര്‍
ഗന്ധഘടകം
സ്വര്‍ണം
പട്ട്
പഴം നഗരം
കാര്‍ഷിക പുരസ്കാരങ്ങള്‍
ദേശീയ പുഷ്പം
ദേശീയ വൃക്ഷം- രാജ്യങ്ങള്‍
വേഗത്തില്‍ കുതിക്കാന്‍
സുഗന്ധം പരത്തും വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍
സസ്യവിശേഷങ്ങള്‍
അപരനാമങ്ങള്‍
ഔഷധ സസ്യങ്ങള്‍
സസ്യങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങള്‍
ജീവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങള്‍
അത്യുല്‍പാദനശേഷിയുള്ള വിളകള്‍
സ്വീഡലസ്
വര്‍ണകണങ്ങള്‍
കൃഷി സസ്യങ്ങളും ജലലഭ്യതയും
വിളവെടുപ്പുകാലങ്ങള്‍
വിളകള്‍

വര്‍ഗ്ഗീകരണശാസ്ത്രം

 • സമാനതകളുടേയും വ്യതിയാനങ്ങളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജീവജാലങ്ങളെ വേര്‍തിരിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് : വര്‍ഗ്ഗീകരണ ശാസ്ത്രം
 • ജീവജാലങ്ങളെ ആദ്യമായി തരംതിരിച്ചത് : അരിസ്റ്റോട്ടില്‍
 • സസ്യങ്ങളെ ജീവിതദൈര്‍ഘ്യം അനുസരിച്ച് ഏകവര്‍ഷികള്‍, ദ്വിവര്‍ഷികള്‍, ബഹുവര്‍ഷികള്‍ എന്നിങ്ങളെ തിരിച്ചത് : തിയോഫ്രസ്റ്റസ്
 • വര്‍ഗ്ഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ പിതാവ് : കാള്‍ലിനേയസ്
 • ജീവലോകത്തെ സസ്യലോകം, ജന്തുലോകം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തിരിച്ചത് : കാള്‍ലിനേയസ്
 • (ഇത് Two Kingdom  വര്‍ഗ്ഗീകരണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു)
 • Three Kingdom വര്‍ഗ്ഗീകരണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത് : സസ്യങ്ങള്‍, ജന്തുക്കള്‍, പ്രോട്ടിസ്റ്റ
 • Three Kingdom വര്‍ഗ്ഗീകരണം ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് : കോപ്ലാന്‍ഡ്
 • നിലവിലുള്ളതില്‍ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള വര്‍ഗ്ഗീകരണ രീതി : Five Kingdom  രീതി
 • ഫൈവ് കിങ്ഡം വര്‍ഗ്ഗീകരണ രീതി ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് : R.H. വിറ്റാക്കര്‍
 • ഫൈവ് കിങ്ഡത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ജീവിവിഭാഗങ്ങള്‍ : സസ്യങ്ങള്‍, ജന്തുക്കള്‍, ഫംഗസുകള്‍, പ്രോട്ടിസ്റ്റകള്‍, മൊണീറകള്‍
 • വ്യക്തമായ മര്‍മ്മം ഇല്ലാത്ത ഏകകോശ ജീവികള്‍ : മൊണീറകള്‍
 • വ്യക്തമായ മര്‍മ്മം ഉള്ള ഏകകോശ ജീവികള്‍ : പ്രോട്ടിസ്റ്റകള്‍
 • ഹരിതകമില്ലാത്ത സസ്യങ്ങള്‍ : ഫംഗസുകള്‍
 • അപുഷ്പികളായ സസ്യങ്ങള്‍ : ക്രിപ്റ്റോഗാംസ്
 • സപുഷ്പികളായ സസ്യങ്ങള്‍ : ഫാനറോഗാംസ്
error: