സസ്യശാസ്ത്രം
ജീവശാസ്ത്ര ശാഖകള്‍ പിതാക്കന്മാര്‍
ലൈസോസം
റൈബോസോം
ക്രൊമാറ്റിന്‍ റെട്ടിക്കുലം
DNA & RNA
കോശ മസ്തിഷ്കം
കോശത്തിന്‍റെഘടന
കോശഭിത്തി
കോശസ്തരം
പ്രോട്ടോപ്ലാസം
കോശദ്രവ്യം
മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയ
ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകള്‍
ഗോള്‍ഗി വസ്തുക്കള്‍
അന്തര്‍ദ്രവ്യ ജാലിക
പെറോക്സിസോമുകള്‍
സ്ഫീറോസോമുകള്‍
കോശമര്‍മ്മം
ക്രോമാറ്റിന്‍ ജാലിക
കോശവിഭജനം
വര്‍ഗ്ഗീകരണശാസ്ത്രം
വര്‍ഗ്ഗീകരണം – സസ്യങ്ങളില്‍
വര്‍ഗ്ഗീകരണം ജന്തുക്കളില്‍
ദ്വിനാമ പദ്ധതി
സസ്യലോകം
സസ്യകലകള്‍
ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
വിശേഷണങ്ങൾ
പൈനാപ്പിള്‍
സസ്യശരീരം & പരാഗണം
വേരുകള്‍
ആഹാരസംഭരണം
ഉറപ്പിച്ചുനിര്‍ത്തല്‍
ജീവല്‍ പ്രധാന ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
കാണ്ഡം
രൂപാന്തരങ്ങള്‍

ഇലകള്‍
പൂവ്
ഫലം
വിത്ത്
പരാഗണം
വിവിധതരം പരാഗണങ്ങള്‍
സസ്യചലനങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
സസ്യവര്‍ണ്ണകങ്ങള്‍
വര്‍ണ്ണം
ഘടകമൂലകങ്ങള്‍

ഔഷധങ്ങള്‍
സസ്യഹോര്‍മോണുകള്‍
പരിസ്ഥിതി കലണ്ടര്‍
വിപ്ലവങ്ങള്‍
ഹരിതം
കള്‍ച്ചര്‍
ഗന്ധഘടകം
സ്വര്‍ണം
പട്ട്
പഴം നഗരം
കാര്‍ഷിക പുരസ്കാരങ്ങള്‍
ദേശീയ പുഷ്പം
ദേശീയ വൃക്ഷം- രാജ്യങ്ങള്‍
വേഗത്തില്‍ കുതിക്കാന്‍
സുഗന്ധം പരത്തും വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍
സസ്യവിശേഷങ്ങള്‍
അപരനാമങ്ങള്‍
ഔഷധ സസ്യങ്ങള്‍
സസ്യങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങള്‍
ജീവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങള്‍
അത്യുല്‍പാദനശേഷിയുള്ള വിളകള്‍
സ്വീഡലസ്
വര്‍ണകണങ്ങള്‍
കൃഷി സസ്യങ്ങളും ജലലഭ്യതയും
വിളവെടുപ്പുകാലങ്ങള്‍
വിളകള്‍

പഴങ്ങളുടെ രാജാവ്  – മാമ്പഴം
പഴങ്ങളുടെ റാണി – മാങ്കോസ്റ്റിന്‍
മാമ്പഴങ്ങളുടെ രാജാവ് – ആല്‍ഫോന്‍സോ
മാമ്പഴങ്ങളുടെ റാണി – മല്‍ഗോവ
സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ രാജാവ് – കുരുമുളക്
സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ റാണി – ഏലം
കാട്ടുമരങ്ങളുടെ രാജാവ് – തേക്ക്
കാട്ടിലെ രാജാവ് – സിംഹം
രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് – സള്‍ഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
പാമ്പുകളുടെ രാജാവ് – രാജവെമ്പാല
മത്സ്യങ്ങളുടെ രാജാവ് – തിമിംഗലം
അലങ്കാരമത്സ്യങ്ങളുടെ രാജാവ് – ഗോള്‍ഡ്ഫിഷ്
പക്ഷികളുടെ രാജാവ് – കഴുകന്‍
രോഗങ്ങളുടെ രാജാവ് – ക്ഷയരോഗം
ആന്‍റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ രാജാവ് – പെന്‍സിലിന്‍
ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് – ഇരുമ്പ്
അമൂല്യലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് – സ്വര്‍ണ്ണം
മുട്ടകളിലെ രാജാവ് – ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ മുട്ട
പച്ചക്കറികളുടെ റാണി – പടവലങ്ങ
നീലഗിരിയുടെ റാണി – ഊട്ടി
ഹിമാലയത്തിന്‍റെ റാണി – ഡാര്‍ജിലിംഗ്
അഡ്രിയാറ്റികിന്‍റെ റാണി – വെനീസ്
അറബികടലിന്‍റെ റാണി – കൊച്ചി
ആടുകളിലെ റാണി – ജംനാപാരി
കിഴങ്ങുവര്‍ഗ്ഗളുടെ റാണി – ഗ്ലാഡിയോലസ്
പുഷ്പങ്ങളുടെ റാണി – റോസ്
ഓര്‍ക്കിഡുകളുടെ റാണി – കാറ്റിലിയ
ആന്തൂറിയങ്ങളിലെ റാണി – വറോക്വിയാനം
നെല്ലിനങ്ങളുടെ റാണി – ബസുമതി

error: