സസ്യശാസ്ത്രം
ജീവശാസ്ത്ര ശാഖകള്‍ പിതാക്കന്മാര്‍
ലൈസോസം
റൈബോസോം
ക്രൊമാറ്റിന്‍ റെട്ടിക്കുലം
DNA & RNA
കോശ മസ്തിഷ്കം
കോശത്തിന്‍റെഘടന
കോശഭിത്തി
കോശസ്തരം
പ്രോട്ടോപ്ലാസം
കോശദ്രവ്യം
മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയ
ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകള്‍
ഗോള്‍ഗി വസ്തുക്കള്‍
അന്തര്‍ദ്രവ്യ ജാലിക
പെറോക്സിസോമുകള്‍
സ്ഫീറോസോമുകള്‍
കോശമര്‍മ്മം
ക്രോമാറ്റിന്‍ ജാലിക
കോശവിഭജനം
വര്‍ഗ്ഗീകരണശാസ്ത്രം
വര്‍ഗ്ഗീകരണം – സസ്യങ്ങളില്‍
വര്‍ഗ്ഗീകരണം ജന്തുക്കളില്‍
ദ്വിനാമ പദ്ധതി
സസ്യലോകം
സസ്യകലകള്‍
ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
വിശേഷണങ്ങൾ
പൈനാപ്പിള്‍
സസ്യശരീരം & പരാഗണം
വേരുകള്‍
ആഹാരസംഭരണം
ഉറപ്പിച്ചുനിര്‍ത്തല്‍
ജീവല്‍ പ്രധാന ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
കാണ്ഡം
രൂപാന്തരങ്ങള്‍

ഇലകള്‍
പൂവ്
ഫലം
വിത്ത്
പരാഗണം
വിവിധതരം പരാഗണങ്ങള്‍
സസ്യചലനങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
സസ്യവര്‍ണ്ണകങ്ങള്‍
വര്‍ണ്ണം
ഘടകമൂലകങ്ങള്‍

ഔഷധങ്ങള്‍
സസ്യഹോര്‍മോണുകള്‍
പരിസ്ഥിതി കലണ്ടര്‍
വിപ്ലവങ്ങള്‍
ഹരിതം
കള്‍ച്ചര്‍
ഗന്ധഘടകം
സ്വര്‍ണം
പട്ട്
പഴം നഗരം
കാര്‍ഷിക പുരസ്കാരങ്ങള്‍
ദേശീയ പുഷ്പം
ദേശീയ വൃക്ഷം- രാജ്യങ്ങള്‍
വേഗത്തില്‍ കുതിക്കാന്‍
സുഗന്ധം പരത്തും വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍
സസ്യവിശേഷങ്ങള്‍
അപരനാമങ്ങള്‍
ഔഷധ സസ്യങ്ങള്‍
സസ്യങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങള്‍
ജീവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങള്‍
അത്യുല്‍പാദനശേഷിയുള്ള വിളകള്‍
സ്വീഡലസ്
വര്‍ണകണങ്ങള്‍
കൃഷി സസ്യങ്ങളും ജലലഭ്യതയും
വിളവെടുപ്പുകാലങ്ങള്‍
വിളകള്‍

സസ്യകലകള്‍

 • ഒരു പൊതുധര്‍മ്മം നിര്‍വ്വഹിയ്ക്കുന്ന കോശസമൂഹമാണ് : കലകള്‍ (Tissues)
 • കലകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം : ഹിസ്റ്റോളജി
 • ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ കലയെ എന്തു പറയുന്നു : കലാവ്യൂഹം
 • ഒരു തരത്തില്‍പ്പെട്ട കോശങ്ങള്‍ മാത്രമുള്ള കലയാണ് : ലഘുകല
 • ഒന്നിലധികം തരത്തില്‍പ്പെട്ട കോശങ്ങള്‍ കൊണ്ടുനിര്‍മ്മിതമായ കലയാണ് : സങ്കീര്‍ണ്ണകല
 • വിവിധ സസ്യകലകള്‍ : മെരിസ്റ്റമിക കലകള്‍, സ്ഥിരകലകള്‍, സ്രാവകലകള്‍
 • പുതിയ കോശങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിനും വളര്‍ച്ചയ്ക്കും നിദാനമായ കലകള്‍ : മെരിസ്റ്റമിക കലകള്‍
 • ഉത്ഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി മെരിസ്റ്റം രണ്ടുവിധം പ്രാഥമിക മെരിസ്റ്റം, ദ്വിതീയമെരിസ്റ്റം
 • സ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി മെരിസ്റ്റം മൂന്നുവിധം അഗ്രമെരിസ്ര്റം, അന്തര്‍വിഷ്ടമെരിസ്റ്റം, പാര്‍ശ്വമെരിസ്റ്റം
 • ധര്‍മ്മത്തെ ആസ്പദമാക്കി മെരിസ്റ്റം മൂന്നുവിധം പ്രോച്ചോഡേം, പ്രോകാംബിയം, ആസ്ഥാനമെരിസ്റ്റം
 • സസ്യശരീരത്തിലെ ലഘുകലകള്‍ : പാരന്‍കൈമ, കോളന്‍കൈമ, സ്കളീറന്‍കൈമ
 • സങ്കീര്‍ണ്ണകലയിലുള്‍പ്പെട്ടതാണ് : സംവഹന കലകള്‍
 • സസ്യത്തിലെ സംവഹനകലകള്‍ : സൈലവും, ഫ്ളോയവും
 • ജലം, ലവണങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ സംവഹനത്തിനും സസ്യഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് ബലം നല്‍കാനും സഹായിക്കുന്നത് : സൈലം
 • പ്രധാന ഭക്ഷ്യസംവഹന കലയാണ് : ഫ്ളോയം
 • വേരിന്‍റെ ഏറ്റവും പുറമെ കാണുന്ന ആവരണം : ഉപരിവൃതി
 • കാണ്ഡത്തിന്‍റെ മധ്യഭാഗത്ത് കനം കുറഞ്ഞ പാരന്‍കൈമ കോശങ്ങളാല്‍ നിര്‍മ്മിതമായ ഭാഗം : പിത്ത്
 • സീവ് ട്യൂബുകലും, സഹകോശങ്ങളും കാണുന്നത് : ഫ്ളോയം കലകളില്‍
 • ഹരിതകണങ്ങള്‍ ഉള്ള പാരന്‍കൈമ കോശങ്ങള്‍ : ക്ലോറന്‍കൈമ
 • സസ്യകാണ്ഡത്തിന്‍റേയും വേരിന്‍റേയും വളരുന്ന അഗ്രഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന കലകള്‍ :
 • മെരിസ്റ്റമിക കലകള്‍
 • സസ്യശരീരത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന തുടര്‍ച്ചയായി വിഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സസ്യകലകള്‍ :
 • മെരിസ്റ്റമിക കലകള്‍
 • സസ്യങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന കലകള്‍ : മെരിസ്റ്റം
 • ജലസസ്യങ്ങളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന പാരന്‍കൈമ കോശങ്ങള്‍ : ഏയ്റന്‍കൈമ
 • ജലസസ്യങ്ങളെ ജലത്തില്‍ പൊങ്ങിക്കിടക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങള്‍ : ഏയ്റന്‍കൈമ
error: