സസ്യശാസ്ത്രം
ജീവശാസ്ത്ര ശാഖകള്‍ പിതാക്കന്മാര്‍
ലൈസോസം
റൈബോസോം
ക്രൊമാറ്റിന്‍ റെട്ടിക്കുലം
DNA & RNA
കോശ മസ്തിഷ്കം
കോശത്തിന്‍റെഘടന
കോശഭിത്തി
കോശസ്തരം
പ്രോട്ടോപ്ലാസം
കോശദ്രവ്യം
മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയ
ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകള്‍
ഗോള്‍ഗി വസ്തുക്കള്‍
അന്തര്‍ദ്രവ്യ ജാലിക
പെറോക്സിസോമുകള്‍
സ്ഫീറോസോമുകള്‍
കോശമര്‍മ്മം
ക്രോമാറ്റിന്‍ ജാലിക
കോശവിഭജനം
വര്‍ഗ്ഗീകരണശാസ്ത്രം
വര്‍ഗ്ഗീകരണം – സസ്യങ്ങളില്‍
വര്‍ഗ്ഗീകരണം ജന്തുക്കളില്‍
ദ്വിനാമ പദ്ധതി
സസ്യലോകം
സസ്യകലകള്‍
ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
വിശേഷണങ്ങൾ
പൈനാപ്പിള്‍
സസ്യശരീരം & പരാഗണം
വേരുകള്‍
ആഹാരസംഭരണം
ഉറപ്പിച്ചുനിര്‍ത്തല്‍
ജീവല്‍ പ്രധാന ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
കാണ്ഡം
രൂപാന്തരങ്ങള്‍

ഇലകള്‍
പൂവ്
ഫലം
വിത്ത്
പരാഗണം
വിവിധതരം പരാഗണങ്ങള്‍
സസ്യചലനങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
സസ്യവര്‍ണ്ണകങ്ങള്‍
വര്‍ണ്ണം
ഘടകമൂലകങ്ങള്‍

ഔഷധങ്ങള്‍
സസ്യഹോര്‍മോണുകള്‍
പരിസ്ഥിതി കലണ്ടര്‍
വിപ്ലവങ്ങള്‍
ഹരിതം
കള്‍ച്ചര്‍
ഗന്ധഘടകം
സ്വര്‍ണം
പട്ട്
പഴം നഗരം
കാര്‍ഷിക പുരസ്കാരങ്ങള്‍
ദേശീയ പുഷ്പം
ദേശീയ വൃക്ഷം- രാജ്യങ്ങള്‍
വേഗത്തില്‍ കുതിക്കാന്‍
സുഗന്ധം പരത്തും വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍
സസ്യവിശേഷങ്ങള്‍
അപരനാമങ്ങള്‍
ഔഷധ സസ്യങ്ങള്‍
സസ്യങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങള്‍
ജീവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങള്‍
അത്യുല്‍പാദനശേഷിയുള്ള വിളകള്‍
സ്വീഡലസ്
വര്‍ണകണങ്ങള്‍
കൃഷി സസ്യങ്ങളും ജലലഭ്യതയും
വിളവെടുപ്പുകാലങ്ങള്‍
വിളകള്‍

സസ്യലോകം

  • പ്രകൃതിയിലെ അടിസ്ഥാന ഉല്പാദകര്‍ : ഹരിതസസ്യങ്ങള്‍
  • കാണ്ഡത്തിന്‍റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് സസ്യങ്ങളെ മൂന്നായി വിഭജിക്കാം : ഓഷധികള്‍ (Herbs), കുറ്റിച്ചെടികള്‍ (Shrubs), , വൃക്ഷങ്ങള്‍(Trees)
  • മൃദുകാണ്ഡത്തോടുകൂടിയ ചെറിയ സസ്യങ്ങള്‍ : ഓഷധികള്‍ ഉദാ : തുമ്പ
  • ഏറ്റവും വലിയ ഓഷധി : വാഴ
  • ഫലമുണ്ടെങ്കിലും വിത്തില്ലാത്ത സസ്യം : വാഴ
  • ദാരുശ കാണ്ഡമുള്ളതും ഇടത്തരം വലിപ്പത്തില്‍ വളരുന്നതുമായ സസ്യങ്ങള്‍ : കുറ്റിച്ചെടികള്‍, ഉദാ : തെറ്റി
  • ഉയരം കൂടിയ ഉറപ്പേറിയ തായ്ത്തടിയും ശാഖകളും ഉള്ള സസ്യങ്ങള്‍ : വൃക്ഷങ്ങള്‍, ഉദാ : മാവ്
  • ആയുര്‍ദൈര്‍ധ്യത്തിന്‍റെ (Life Span) അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സസ്യങ്ങളെ നാലായി വിഭജിക്കാം :
  • ഏകവര്‍ഷികള്‍, ദ്വിവര്‍ഷികള്‍, ബഹുവര്‍ഷികള്‍, ചിരസ്ഥായികള്‍
  • ഒരു വര്‍ഷമോ, ഒരു ഋതുവില്‍ മാത്രമോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഹ്രസ്വകാല സസ്യങ്ങള്‍ : ഏകവര്‍ഷികള്‍, ഉദാ : വെണ്ട
error: