സസ്യശാസ്ത്രം
ജീവശാസ്ത്ര ശാഖകള്‍ പിതാക്കന്മാര്‍
ലൈസോസം
റൈബോസോം
ക്രൊമാറ്റിന്‍ റെട്ടിക്കുലം
DNA & RNA
കോശ മസ്തിഷ്കം
കോശത്തിന്‍റെഘടന
കോശഭിത്തി
കോശസ്തരം
പ്രോട്ടോപ്ലാസം
കോശദ്രവ്യം
മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയ
ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകള്‍
ഗോള്‍ഗി വസ്തുക്കള്‍
അന്തര്‍ദ്രവ്യ ജാലിക
പെറോക്സിസോമുകള്‍
സ്ഫീറോസോമുകള്‍
കോശമര്‍മ്മം
ക്രോമാറ്റിന്‍ ജാലിക
കോശവിഭജനം
വര്‍ഗ്ഗീകരണശാസ്ത്രം
വര്‍ഗ്ഗീകരണം – സസ്യങ്ങളില്‍
വര്‍ഗ്ഗീകരണം ജന്തുക്കളില്‍
ദ്വിനാമ പദ്ധതി
സസ്യലോകം
സസ്യകലകള്‍
ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
വിശേഷണങ്ങൾ
പൈനാപ്പിള്‍
സസ്യശരീരം & പരാഗണം
വേരുകള്‍
ആഹാരസംഭരണം
ഉറപ്പിച്ചുനിര്‍ത്തല്‍
ജീവല്‍ പ്രധാന ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
കാണ്ഡം
രൂപാന്തരങ്ങള്‍

ഇലകള്‍
പൂവ്
ഫലം
വിത്ത്
പരാഗണം
വിവിധതരം പരാഗണങ്ങള്‍
സസ്യചലനങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
സസ്യവര്‍ണ്ണകങ്ങള്‍
വര്‍ണ്ണം
ഘടകമൂലകങ്ങള്‍

ഔഷധങ്ങള്‍
സസ്യഹോര്‍മോണുകള്‍
പരിസ്ഥിതി കലണ്ടര്‍
വിപ്ലവങ്ങള്‍
ഹരിതം
കള്‍ച്ചര്‍
ഗന്ധഘടകം
സ്വര്‍ണം
പട്ട്
പഴം നഗരം
കാര്‍ഷിക പുരസ്കാരങ്ങള്‍
ദേശീയ പുഷ്പം
ദേശീയ വൃക്ഷം- രാജ്യങ്ങള്‍
വേഗത്തില്‍ കുതിക്കാന്‍
സുഗന്ധം പരത്തും വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍
സസ്യവിശേഷങ്ങള്‍
അപരനാമങ്ങള്‍
ഔഷധ സസ്യങ്ങള്‍
സസ്യങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങള്‍
ജീവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങള്‍
അത്യുല്‍പാദനശേഷിയുള്ള വിളകള്‍
സ്വീഡലസ്
വര്‍ണകണങ്ങള്‍
കൃഷി സസ്യങ്ങളും ജലലഭ്യതയും
വിളവെടുപ്പുകാലങ്ങള്‍
വിളകള്‍

സസ്യഹോര്‍മോണുകള്‍

 • ജീവജാലങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ച, പ്രത്യുത്പാദനം തുടങ്ങി ക്രമാനുഗതമായി നടക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങലെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് : ഹോര്‍മോണുകള്‍
 • കോശവിഭജനം, വളര്‍ച്ച, പുഷ്പിക്കല്‍, ഫലം പാകമാകല്‍ തുടങ്ങിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങലെ സസ്യഹോര്‍മോണുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
 • സസ്യഹോര്‍മോണുകള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങള്‍ : വിവിധ സസ്യഭാഗങ്ങളിലെ മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങള്‍
 • വേര്, കാണ്ഡം എന്നിവയുടെ വളരുന്ന അഗ്രങ്ങളിലും, കുരുന്നുകളിലും, മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തുകളിലും
 • സസ്യഹോര്‍മോണ്‍ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുന്നു.
 • പ്രധാന സസ്യഹോര്‍മോണുകള്‍ : ഓക്സിജന്‍, സൈറ്റോകിനിന്‍, ഗിബ്ബറല്ലിന്‍, എഥിലിന്‍, അബ്സിസിക് ആസിഡ്
 • വളര്‍ച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന സസ്യഹോര്‍മോണുകള്‍ : ഓക്സിജനുകള്‍, സൈറ്റോകൈനുകള്‍,
 • ഗിബ്ബറലിനുകള്‍
 • കോശവളര്‍ച്ചയും, കോശവിഭജനവും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന ഹോര്‍മോണ്‍ : സൈര്റോകൈനിന്‍
 • വളര്‍ച്ചയെ തടയുന്ന സസ്യഹോര്‍മോണുകള്‍ : എഥിലിന്‍, അബ്സിസിക് ആസിഡ്
 • ഫലം പാകമാകാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഹോര്‍മോണ്‍ : എഥിലിന്‍
 • ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുകുളങ്ങള്‍ വളരുന്നത് തടയാന്‍ സഹായിക്കുന്ന സസ്യഹോര്‍മോണ്‍ : ഇന്‍ഡോള്‍
 • ബ്യൂട്ടിറിക് ആസിഡ്
 • പാകമായ ഇലകളു പഴങ്ങളും കൊഴിയാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഹോര്‍മോണ്‍ : അബ്സിസിക് ആസിഡ്
 • സസ്യകാണ്ഡത്തിന്‍റെ വളര്‍ച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും വേരുകളുടെ വളര്‍ച്ച മന്ദീഭവിപ്പിക്കുകയും
 • ചെയ്യുന്നത് : ഓക്സിനുകള്‍
 • സസ്യങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ചാതോത് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹോര്‍മോണ്‍ : ഗിബ്ബറലിന്‍
 • തേങ്ങാവെള്ളത്തില്‍ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന സസ്യഹോര്‍മോണ്‍ : കൈനറ്റിന്‍
 • കോശവിഭജനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തി വേരുകളുടെ രൂപവത്കരണത്തില്‍ പ്രധാന പങ്കുവഹിയ്ക്കുന്ന ഹോര്‍മോണ്‍ : സൈറ്റോകൈനിന്‍
 • സസ്യങ്ങള്‍ പുഷ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായ ഹോര്‍മോണ്‍ : ഫ്ളോറിജന്‍
 • സസ്യങ്ങളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന വാതക ഹോര്‍മോണ്‍ : എഥിലിന്‍
 • കൃത്രിമ സസ്യഹോര്‍മോണുകള്‍ : നാഫ്ത്തലിന്‍ അസറ്റിക് ആസിഡ് (NAA), ഫിനൈല്‍ അസറ്റിക് ആസിഡ് (PAA), ഡൈക്ലോറോ ഫീനോക്സി അസറ്റിക് ആസിഡ് (2.4-DPA)
error: