സസ്യശാസ്ത്രം
ജീവശാസ്ത്ര ശാഖകള്‍ പിതാക്കന്മാര്‍
ലൈസോസം
റൈബോസോം
ക്രൊമാറ്റിന്‍ റെട്ടിക്കുലം
DNA & RNA
കോശ മസ്തിഷ്കം
കോശത്തിന്‍റെഘടന
കോശഭിത്തി
കോശസ്തരം
പ്രോട്ടോപ്ലാസം
കോശദ്രവ്യം
മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയ
ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകള്‍
ഗോള്‍ഗി വസ്തുക്കള്‍
അന്തര്‍ദ്രവ്യ ജാലിക
പെറോക്സിസോമുകള്‍
സ്ഫീറോസോമുകള്‍
കോശമര്‍മ്മം
ക്രോമാറ്റിന്‍ ജാലിക
കോശവിഭജനം
വര്‍ഗ്ഗീകരണശാസ്ത്രം
വര്‍ഗ്ഗീകരണം – സസ്യങ്ങളില്‍
വര്‍ഗ്ഗീകരണം ജന്തുക്കളില്‍
ദ്വിനാമ പദ്ധതി
സസ്യലോകം
സസ്യകലകള്‍
ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
വിശേഷണങ്ങൾ
പൈനാപ്പിള്‍
സസ്യശരീരം & പരാഗണം
വേരുകള്‍
ആഹാരസംഭരണം
ഉറപ്പിച്ചുനിര്‍ത്തല്‍
ജീവല്‍ പ്രധാന ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
കാണ്ഡം
രൂപാന്തരങ്ങള്‍

ഇലകള്‍
പൂവ്
ഫലം
വിത്ത്
പരാഗണം
വിവിധതരം പരാഗണങ്ങള്‍
സസ്യചലനങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
സസ്യവര്‍ണ്ണകങ്ങള്‍
വര്‍ണ്ണം
ഘടകമൂലകങ്ങള്‍

ഔഷധങ്ങള്‍
സസ്യഹോര്‍മോണുകള്‍
പരിസ്ഥിതി കലണ്ടര്‍
വിപ്ലവങ്ങള്‍
ഹരിതം
കള്‍ച്ചര്‍
ഗന്ധഘടകം
സ്വര്‍ണം
പട്ട്
പഴം നഗരം
കാര്‍ഷിക പുരസ്കാരങ്ങള്‍
ദേശീയ പുഷ്പം
ദേശീയ വൃക്ഷം- രാജ്യങ്ങള്‍
വേഗത്തില്‍ കുതിക്കാന്‍
സുഗന്ധം പരത്തും വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍
സസ്യവിശേഷങ്ങള്‍
അപരനാമങ്ങള്‍
ഔഷധ സസ്യങ്ങള്‍
സസ്യങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങള്‍
ജീവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങള്‍
അത്യുല്‍പാദനശേഷിയുള്ള വിളകള്‍
സ്വീഡലസ്
വര്‍ണകണങ്ങള്‍
കൃഷി സസ്യങ്ങളും ജലലഭ്യതയും
വിളവെടുപ്പുകാലങ്ങള്‍
വിളകള്‍

സുഗന്ധം പരത്തും വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍

 • സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാജാവ് – കുരുമുളക്
 • ശാസ്ത്രീയ നാമം – പേപ്പര്‍ നൈഗ്രം
 • ജډദേശം – കേരളം
 • അറിയപ്പെടുന്നത് – കറുത്തപൊന്ന്, യവനപ്രിയ
 • ഗവേഷണ കേന്ദ്രം – പന്നിയൂര്‍
 • കുരുമുളക് ഇനങ്ങള്‍ – പന്നിയൂര്‍ 1 – 5 ശുഭകര, ശ്രീകര, പഞ്ചമി, പൗര്‍ണ്ണമി
 • കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കുരുമുളക് ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് – വയനാട്
 • എരിവ് നല്‍കുന്ന രാസവസ്തു – കരിയോഫിലിന്‍
 • ജെമൈക്കന്‍ പെപ്പര്‍ – സര്‍വ്വസുഗന്ധി
 • സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ റാണി – ഏലം
 • ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഏലം ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് – കേരളം
 • കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഏലം ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് – ഇടുക്കി
 • ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് – ഗ്വേട്ടിമാല
 • കേരളത്തിലെ ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം – പാമ്പാടും പാറ (ഇടുക്കി)
 • ശാസ്ത്രീയനാമം – എലറ്റേറിയ കാര്‍ഡിമോം
 • കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിസ്തൃതിയില്‍ കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്‍ഷിക വിളയാണ് – മഞ്ഞള്‍
 • ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഇരുമ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫലവൃഞ്ജനം – മഞ്ഞള്‍
 • കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മഞ്ഞള്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല – കോട്ടയം
 • മഞ്ഞളിന്‍റെ മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണം – കുര്‍ക്കുമിന്‍
 • ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയ ഫല വ്യഞ്ജനം – ജാതിക്ക
 • ജാതിക്ക ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല – എറണാകുളം
 • ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മാംസ്യം അടങ്ങിയ ഫലവൃഞ്ജനം – ഉലുവ

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കറുവപട്ട (കറുവത്തോട്ടം) തോട്ടം – അഞ്ചരകണ്ടി (കണ്ണൂര്‍)
ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കറുവപട്ട ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം – ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യയില്‍ – കേരളം
കേരളത്തില്‍ – ഇടുക്കി

 • കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗ്രാമ്പു ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല – ഇടുക്കി
 • കൃത്രിമ പരാഗണത്തിലൂടെ മാത്രം കായ് പിടിക്കുന്ന സസ്യമാണ് – വാനില
 • കേന്ദ്രസുഗന്ധ വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം – മുഴിക്കലില്‍ (കോഴിക്കോട്)
 • പുല്‍തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം – ഓടക്കാലി (എറണാകുളം)
error: