അറ്റോമിക നമ്പറുകള്‍

1. ഹൈഡ്രജന്‍

2. ഹീലിയം

3. ലിഥിയം

4. ബെറിലിയം

5. ബോറോണ്‍

6. കാര്‍ബണ്‍

7. നൈട്രജന്‍

8. ഓക്സിജന്‍

9. ഫ്ളൂറിന്‍

10. നിയോണ്‍

11. സോഡിയം

12. മഗ്നീഷ്യം

13. അലുമിനിയം

14. സിലിക്കണ്‍

15. ഫോസ്ഫറസ്

16. സള്‍ഫര്‍

17. ക്ലോറിന്‍

18. ആര്‍ഗണ്‍

19. പൊട്ടാസ്യം

20. കാല്‍സ്യം

22. ടൈറ്റാനിയം

26. അയണ്‍

29. കോപ്പര്‍

30. സിങ്ക്

47. സില്‍വര്‍

50. ടിന്‍

74. ടങ്സ്റ്റണ്‍

78. പ്ലാറ്റിനം

79. സ്വര്‍ണ്ണം

80. മെര്‍ക്കുറി

82. ലെഡ്

92. യുറേനിയം

99. ഐന്‍സ്റ്റീനിയം

100. ഫെര്‍മിയം

101. മെന്‍ഡലീവിയം

113. നിഹോണിയം

115. മോസ്കോവിയം

117. ടെന്നീസിനിയം

118. ഒഗ്നേസണ്‍