ആല്‍ഫാ കണങ്ങള്‍

 • പോസിറ്റീവി ചാര്‍ജ്ജുള്ള കണങ്ങള്‍
 • ഒരു ആല്‍ഫാ കണം ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ്സിനു സമാനം
 • തുളച്ചുകയറാനുള്ള കഴിവ് വളരെ കുറവ്.
 • പ്രകാശത്തിന്‍റെ 1/15 വേഗതയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നു.
 • ഒരു കണം പുറത്തുവിടുമ്പോള്‍ അറ്റോമിക നമ്പര്‍ 2, മാസ് നമ്പര്‍ 4 ലും കുറയുന്നു.
 • ബീറ്റാ കണങ്ങള്‍
 • നെഗറ്റീവ് ചാര്‍ജ്ജുള്ള കണങ്ങള്‍
 • ഒരു ബീറ്റാ കണം ഇലക്ട്രോണിനു തുല്യം
 • തുളച്ചുകയറാനുള്ള കഴിവ് ആല്‍ഫ കണങ്ങളേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍.
 • ഒരു കണം പുറത്തുവിടുമ്പോള്‍ അറ്റോമിക നമ്പര്‍ 1 കൂടുന്നു, മാസ് നമ്പറില്‍, വ്യത്യാസമില്ല.

ഗാമാ കണങ്ങള്‍

 • വൈദ്യുത ചാര്‍ജ്ജില്ല
 • പ്രവേഗം : 3×108m/s  (പ്രകാശ പ്രവേഗത്തിനു തുല്യം)
 • തുളച്ചുകയറാനുള്ള കഴിവ് വളരെ കൂടുതല്‍
 • വൈദ്യുത കാന്തിക വികിരണത്തിനു തുല്യം
 • ഒരു കണം പുറത്തുവിടുമ്പോള്‍ അറ്റോമിക നമ്പരോ മാസ് നമ്പരോ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ല.
 • ഒരു മൂലകത്തെ മറ്റൊരു മൂലകമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ : ട്രാന്‍സ്മ്യൂട്ടേഷന്‍
 • കൃത്രിമ ട്രാന്‍സിമ്യൂട്ടേഷന്‍ ആദ്യമായി വിജയത്തിലെത്തിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ : റൂഥര്‍ഫോര്‍ഡ്
 • ഒരു റേഡിയോ ആക്ടീവ് ഐസോടോപ്പിന് ശോഷണം സംഭവിച്ച് അതിന്‍റെ ആദ്യ പിണ്ഡത്തിന്‍റെ പകുതിയായി മാറുന്നതിനു വേണ്ടി വരുന്ന കാലയളവ് : അര്‍ദ്ധായുസ്
 • കാര്‍ബണ്‍-14 ന്‍റെ അര്‍ദ്ധായുസ് : 5760 വര്‍ഷം
 • കാര്‍ബണിന്‍റെ റേഡിയോ ഐസോടോപ്പായ കാര്‍ബണ്‍-14 ഉപയോഗിച്ച് ഫോസിലുകളുടെയും
 • ജൈവവസ്തുക്കളുടെയും കാലപ്പഴക്കം നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്ന രീതി : റേഡിയോ കാര്‍ബണ്‍ ഡേറ്റിങ്
 • കാര്‍ബണ്‍ഡേറ്റിങ് കണ്ടുപിടിച്ചത് : വില്ല്യാര്‍ഡ് ഫ്രാങ്ക് ലിബി
 • പാറകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിര്‍ണ്ണയിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന രീതി : റുബീഡിയം സ്ട്രോണ്‍ഷ്യം ഡേറ്റിങ്
 • ഗുഹകള്‍, സമുദ്രജീവികള്‍ എന്നിവയുടെ കാലപ്പഴക്കം നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്ന രീതി : യുറേനിയം തോറിയം ഡേറ്റിങ്
 • ചെയിന്‍ റിയാക്ഷന്‍ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ : എന്‍റിക്കോ ഫെര്‍മി
 • ഭാരം കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസ്സുകളുടെ സംയോജിച്ച് ഭാരം കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം :ന്യൂക്ലിയര്‍ ഫ്യൂഷന്‍
 • സൂര്യനില്‍ ഊര്‍ജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് : ഹൈഡ്രജന്‍ ന്യൂക്ലിയസ്സുകളുടെ ഫ്യൂഷന്‍ മുഖേന
 • ഭാരം കൂടിയ ആറ്റത്തിന്‍റെ ന്യൂക്ലിയസ്സുകള്‍ വിഘടിച്ച് ഭാരം കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസ്സുകളായി മാറുന്ന പ്രക്രിയ : ന്യൂക്ലിയര്‍ ഫിഷന്‍
 • ന്യൂക്ലിയര്‍ ഫിഷന്‍ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞډാര്‍ : ജര്‍മ്മന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഓട്ടോഹാനും സ്ട്രാസ്മാനും ചേര്‍ന്ന് (1939-ല്‍)
 • ആറ്റംബോംബിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനതത്വം ന്യൂക്ലിയര്‍ ഫിഷന്‍ (അണുവിഘടനം)
 • ഹൈഡ്രജന്‍ ബോംബിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനതത്വം ന്യൂക്ലിയര്‍ ഫ്യൂഷന്‍ (അണുസംയോജനം)
 • നമുക്കാവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ മാത്രം ഊര്‍ജ്ജം ഉല്‍പാദിപ്പിക്കത്തക്കവിധം ചെയിന്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള ക്രമീകരണം : ന്യൂക്ലിയര്‍ റിയാക്ടര്‍
 • ആണവ റിയാക്ടറുകളില്‍ നടക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം : നിയന്ത്രിത ഫിഷന്‍ റിയാക്ഷന്‍
 • ആറ്റംബോംബ് നിര്‍മ്മാണത്തിന് ഏറെ അനുയോജ്യമായ ഐസോടോപ്പ് : യുറേനിയം-235
 • യുറേനിയം കണ്ടുപിടിച്ച ജര്‍മ്മന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ : മാര്‍ട്ടിന്‍ ക്ലാപ്രോത്ത് (1789-ല്‍)
 • സമ്പുഷ്ട യുറേനിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് : യുറേനിയം -235
 • ന്യൂക്ലിയര്‍ റിയാക്ടറുകളില്‍ മോഡറേറ്ററായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് : ഗ്രാഫൈറ്റ് കട്ട, ഘനജലം