ആസിഡുകള്‍
തക്കാളി – ഓക്സാലിക് ആസിഡ്
നേന്ത്രപ്പഴം – ഓക്സാലിക് ആസിഡ്
ചുവന്നുള്ളി – ഓക്സാലിക് ആസിഡ്
ചോക്കലേറ്റ് – ഓക്സാലിക് ആസിഡ്
പുളി – ടാര്‍ടാറിക് ആസിഡ്
മുന്തിരി – ടാര്‍ടാറിക് ആസിഡ്
ആപ്പിള്‍ – മാലിക് ആസിഡ്
എണ്ണ – സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ്
കൊഴുപ്പ് – സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ്
പാം ഓയില്‍ – പാല്‍മാറ്റിക് ആസിഡ്
മരിച്ചീനി – പ്രൂസിക് ആസിഡ്
തേയില – ടാനിക് ആസിഡ്
തേങ്ങ – കാപ്രിക് ആസിഡ്
അരി – ഫൈറ്റിക് ആസിഡ്
ഉറുമ്പ് – ഫോമിക് ആസിഡ്
കടന്നല്‍ – ഫോമിക് ആസിഡ്
തേനീച്ച – ഫോമിക് ആസിഡ്
തേനീച്ച മെഴുക് – സെറോട്ടിക് ആസിഡ്
സോഡാ ജലം – കാര്‍ബോണിക് ആസിഡ്
സോഫ്റ്റ് ഡ്രിംഗ്സ് – ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്
നാരങ്ങ – സിട്രിക് ആസിഡ്
ഓറഞ്ച് – സിട്രിക് ആസിഡ്
നെല്ലിക്ക – അസ്കോര്‍ബിക് ആസിഡ്
തൈര് – ലാക്ടിക് ആസിഡ്
വെറ്റില – കാറ്റച്യൂണിക് ആസിഡ്
വിനാഗിരി – അസറ്റിക് ആസിഡ്
ആസ്പിരിന്‍ – അസറ്റൈല്‍ സാലിസിലിക്കാസിഡ്
മാംസ്യം – അമിനോ ആസിഡ്
മൂത്രം – യൂറിക് ആസിഡ്
മണ്ണ് – ഹ്യൂമിക് ആസിഡ്