സ്ഥിതിചെയ്യാന്‍ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും ഭാരമുള്ളതുമായ ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും പറയുന്ന പേര് – പദാര്‍ത്ഥം (ദ്രവ്യം)

ദൈവകണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് – ഹിഗ്സ് ബോസോണ്‍ (HO)

ഏഴ് അവസ്ഥകള്‍

  1. ഖരം
  2. ദ്രാവകം
  3. വാതകം
  4. പ്ലാസ്മ
  5. ബോസ് ഐന്‍സ്റ്റീന്‍ കണ്ടന്‍സേറ്റ്
  6. ഫെര്‍മിയോണിക്ക് കണ്ടന്‍സേറ്റ്
  7. ക്വാര്‍ക്ക് ഗ്ലുവോണ്‍ പ്ലാസ്മ

ഖരം
നിശ്ചിത ആകൃതിയും വ്യാപ്തവും ഉണ്ട്. തന്മാത്ര വളരെ അടുത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അവ തമ്മിലുള്ള ആകര്‍ഷണ ബലം ഏറ്റവും കൂടുതലാണ്.
ദ്രാവകം
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുവില്‍ അനുസൃതമായി ആകൃതിയില്‍ തന്മാത്ര അകലം പാലിക്കുന്നു.
വാതകം
ആകൃതിയോ വ്യാപ്തമോ ഇല്ല. തന്മാത്രകള്‍ വളരെ അകലത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
പ്ലാസ്മ
പ്രപഞ്ചത്തില്‍ പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ (ദ്രവങ്ങള്‍) ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ – പ്ലാസ്മ (99%)
ബോസ് ഐന്‍സ്റ്റീന്‍ കണ്ടന്‍സ്റ്റേറ്റ്
നിര്‍മ്മാണം ഘടകം ബോസോണുകള്‍ ദ്രാവകങ്ങള്‍ ഈ അവസ്ഥയില്‍ സൂപ്പര്‍ ഫ്ളുയിഡിറ്റി കാണിക്കാറുണ്ട്.
ഫെര്‍മിയോണിക് കണ്ടന്‍സ്റ്റേറ്റ്
താഴ്ന്നതാപ നിലയില്‍ നില്‍ക്കുന്നു, ഫ്ളൂയിഡിറ്റി കാണിക്കുന്നു.
ക്വാര്‍ക്ക് ഗ്ലുമോണ്‍ പ്ലാസ്മ
നിര്‍മ്മാണ ഘടകം ക്വാര്‍ക്കുകള്‍. വളരെ താണ താപനിലയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു.

ഭൗതികശാസ്ത്രം,
ഏഴ് അവസ്ഥകള്‍
ഖരം
വാതകം
പ്ലാസ്മ
ബോസ് ഐന്‍സ്റ്റീന്‍ കണ്ടന്‍സ്റ്റേറ്റ്
ഫെര്‍മിയോണിക് കണ്ടന്‍സ്റ്റേറ്റ്
ക്വാര്‍ക്ക് ഗ്ലുമോണ്‍ പ്ലാസ്മ
വൈദ്യുതി
ചാലകങ്ങള്‍ (കണ്‍ഡക്ടറുകള്‍)
അര്‍ധചാലകങ്ങള്‍ (സെമി കണ്ടഡക്ടറുകള്‍)
കുചാലകങ്ങള്‍ (ഇന്‍സുലേറ്റര്‍)
പവര്‍ സ്റ്റേഷന്‍
വൈദ്യുത ലേപനം (ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ്)
ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്
വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം (ഇലക്ട്രോലിസിസ്)
വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിറ്റുകള്‍
വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗവും

പ്രവർത്തനം
ബള്‍ബും നിറയ്ക്കുന്ന വാതകം
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങള്‍
കേരളത്തിലെ താപവൈദ്യുത നിലയം
ഓര്‍മ്മയില്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍
വൈദ്യുതി ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും
പ്രകാശം
പ്രകാശ പ്രകീര്‍ണ്ണനം
അപകര്‍ത്തനവും പ്രകീര്‍ണ്ണനവും
നിറങ്ങള്‍-തരംഗദൈര്‍ഘ്യം
വിസരണം
പ്രതിഫലനം
അപവര്‍ത്തനം
ഡിഫ്രാക്ഷന്‍
ഇന്‍റര്‍ഫെറന്‍സ്
പൂര്‍ണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം
ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങള്‍
ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം
വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍
തൃതീയ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍
പൂരക വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍
അതാര്യവസ്തു
സുതാര്യവസ്തു
വീക്ഷണ സ്ഥിരത
അള്‍ട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങള്‍
LASER
MASER
RADAR

ലഘു യന്ത്രങ്ങള്‍
ഉത്തോലകങ്ങള്‍
ഒന്നാം വര്‍ഗ്ഗ ഉത്തോലകം
രണ്ടാം വര്‍ഗ്ഗ ഉത്തോലകം
മൂന്നാം വര്‍ഗ്ഗ ഉത്തോലകം
പ്രവൃത്തി, ശക്തി, ബലം
അഡ്ഹീഷന്‍ ബലം
കൊഹീഷന്‍ ബലം
ഗുരുത്വാകര്‍ഷണ ബലം
നിയമം
ഗുരുത്വാകര്‍ഷണത്തിന്‍റെ മൂല്യം
പിണ്ഡം
പ്രവേഗം
പലായന പ്രവേഗം
ഘര്‍ഷണബലം
ശ്യാനബലം
ഇലാസ്തികത
പ്രതലബലം
ആര്‍ക്കിമിഡീസ് തത്വം
പ്ലവനതത്വം
പ്ലവക്ഷമബലം
കേശികത്വം
അഭികേന്ദ്രബലം
അപകേന്ദ്രബലം
ആവേഗ ബലം
ലെന്‍സ്
ഉത്തലലെന്‍സ്
ചലനം
ദോലനം
തരംഗചലനം
അനുപ്രസ്ഥ തരംഗവും
അനുദൈര്‍ഘ്യതരംഗവും
ഭ്രമണവും പരിക്രമണവും
ജഡത്വം
ചലന നിയമങ്ങള്‍
ശബ്ദം
മാക് നമ്പര്‍
SONAR
താപം
ഒരു കലോറി
താപപ്രസരണം
ചലനം
സംവഹനം
വികിരണം
താപ വികാസം
ജലവും താപവും
ലീന താപം
വിശിഷ്ട താപധാരിത
ദ്രവണാങ്കം
തിളനില
അതിചാലകത
അതിദ്രവത്വം
മര്‍ദ്ദം
അന്തരീക്ഷമര്‍ദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍
സാന്ദ്രത

error: