നിറങ്ങള്‍               തരംഗദൈര്‍ഘ്യം
വയലറ്റ് (V)                  400-440
ഇന്‍ഡിഗോ (I)            440-460
നീല (B)                        460-500
പച്ച (G)                         500-550
മഞ്ഞ (ഥ)                    550-595
ഓറഞ്ച് (O)                  595-650
ചുവപ്പ് (R)                     650-680