പ്രകാശം

 • പഠനം – ഒപ്ടിക്സ്
 • വേഗത – 3X108 മീറ്റര്‍/സെക്കന്‍റ് (മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോ മീറ്റര്‍)
 • വേഗതയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നത് – ശൂന്യതയില്‍
 • കുറവ് – വജ്രം
 • പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉള്ള പദാര്‍ത്ഥം – വജ്രം
 • പ്രകാശം ഒരു വര്‍ഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം – ഒരു പ്രകാശ വര്‍ഷം (9.46X1012 km)
 • ഒരു പാര്‍ സെക്കന്‍റ് എന്നത് – 3.26 പ്രകാശ വര്‍ഷം
 • പ്രകാശം ഏറ്റവും വേഗതയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയില്‍ ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് – ലിയോണ്‍ ഫൂക്കാര്‍ട്ട്
 • വ്യത്യസ്ത മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത അളവിലായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് – ലിയോണ്‍ ഫൂക്കാര്‍ട്ട്
 • പ്രകാശത്തിന്‍റെ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് – ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ ഹൈജന്‍സ്
 • വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗസിദ്ധാന്തം – ജെയിംസ് ക്ലാര്‍ക്ക് മാക്സ് വെല്‍
 • ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം – മാക്സ് പ്ലാങ്ക്
 • പ്രകാശത്തെക്കാള്‍ വേഗതയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ടാക്കിയോണുകള്‍ കണ്ടുപിടിച്ചത് – ഇ.സി.ജി. സുദര്‍ശന്‍
 • പ്രാഥമിക വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ മൂന്നെണ്ണമാണ് എന്ന തത്വം ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് – തോമസ് യങ്ങ്
 • പ്രകാശം വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളാണെന്നു തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ – ഹെന്‍റിച്ച് ഹെട്സ്
 • പ്രകാശം അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണെന്നു തെളിയിച്ചത് – അഗസ്റ്റിന്‍ ഫ്രെണല്‍
 • സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഏഴു നിറങ്ങളുണ്ടെന്നു തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ – ഐസക് ന്യൂട്ടണ്‍
 • ഘടക വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ കൂടി ചേര്‍ന്നാല്‍ സമന്വിത പ്രകാശം ലഭിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് – ഐസക് ന്യൂട്ടണ്‍
 • ആദ്യമായി പ്രകാശത്തിന്‍റെ വേഗം കണക്കാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ – റോമര്‍
 • അസ്ഥിരതാസിദ്ധാന്തം – ഡീബ്രോളി
 • ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം – ഹെന്‍റിച്ച് ഹെട്സ്
 • ബോയില്‍ നിയമം – റോബര്‍ട്ട് ബോയില്‍
 • ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം – ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഐന്‍സ്റ്റീന്‍
 • ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലന നിയമം – കെപ്ലര്‍
 • ബ്ലാക്ക് ഹോള്‍ സിദ്ധാന്തം – സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിന്‍സ്
 • രാമന്‍ പ്രഭാവം – സി.വി. രാമന്‍

ഭൗതികശാസ്ത്രം,
ഏഴ് അവസ്ഥകള്‍
ഖരം
വാതകം
പ്ലാസ്മ
ബോസ് ഐന്‍സ്റ്റീന്‍ കണ്ടന്‍സ്റ്റേറ്റ്
ഫെര്‍മിയോണിക് കണ്ടന്‍സ്റ്റേറ്റ്
ക്വാര്‍ക്ക് ഗ്ലുമോണ്‍ പ്ലാസ്മ
വൈദ്യുതി
ചാലകങ്ങള്‍ (കണ്‍ഡക്ടറുകള്‍)
അര്‍ധചാലകങ്ങള്‍ (സെമി കണ്ടഡക്ടറുകള്‍)
കുചാലകങ്ങള്‍ (ഇന്‍സുലേറ്റര്‍)
പവര്‍ സ്റ്റേഷന്‍
വൈദ്യുത ലേപനം (ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ്)
ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്
വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം (ഇലക്ട്രോലിസിസ്)
വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിറ്റുകള്‍
വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗവും

പ്രവർത്തനം
ബള്‍ബും നിറയ്ക്കുന്ന വാതകം
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങള്‍
കേരളത്തിലെ താപവൈദ്യുത നിലയം
ഓര്‍മ്മയില്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍
വൈദ്യുതി ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും
പ്രകാശം
പ്രകാശ പ്രകീര്‍ണ്ണനം
അപകര്‍ത്തനവും പ്രകീര്‍ണ്ണനവും
നിറങ്ങള്‍-തരംഗദൈര്‍ഘ്യം
വിസരണം
പ്രതിഫലനം
അപവര്‍ത്തനം
ഡിഫ്രാക്ഷന്‍
ഇന്‍റര്‍ഫെറന്‍സ്
പൂര്‍ണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം
ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങള്‍
ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം
വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍
തൃതീയ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍
പൂരക വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍
അതാര്യവസ്തു
സുതാര്യവസ്തു
വീക്ഷണ സ്ഥിരത
അള്‍ട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങള്‍
LASER
MASER
RADAR

ലഘു യന്ത്രങ്ങള്‍
ഉത്തോലകങ്ങള്‍
ഒന്നാം വര്‍ഗ്ഗ ഉത്തോലകം
രണ്ടാം വര്‍ഗ്ഗ ഉത്തോലകം
മൂന്നാം വര്‍ഗ്ഗ ഉത്തോലകം
പ്രവൃത്തി, ശക്തി, ബലം
അഡ്ഹീഷന്‍ ബലം
കൊഹീഷന്‍ ബലം
ഗുരുത്വാകര്‍ഷണ ബലം
നിയമം
ഗുരുത്വാകര്‍ഷണത്തിന്‍റെ മൂല്യം
പിണ്ഡം
പ്രവേഗം
പലായന പ്രവേഗം
ഘര്‍ഷണബലം
ശ്യാനബലം
ഇലാസ്തികത
പ്രതലബലം
ആര്‍ക്കിമിഡീസ് തത്വം
പ്ലവനതത്വം
പ്ലവക്ഷമബലം
കേശികത്വം
അഭികേന്ദ്രബലം
അപകേന്ദ്രബലം
ആവേഗ ബലം
ലെന്‍സ്
ഉത്തലലെന്‍സ്
ചലനം
ദോലനം
തരംഗചലനം
അനുപ്രസ്ഥ തരംഗവും
അനുദൈര്‍ഘ്യതരംഗവും
ഭ്രമണവും പരിക്രമണവും
ജഡത്വം
ചലന നിയമങ്ങള്‍
ശബ്ദം
മാക് നമ്പര്‍
SONAR
താപം
ഒരു കലോറി
താപപ്രസരണം
ചലനം
സംവഹനം
വികിരണം
താപ വികാസം
ജലവും താപവും
ലീന താപം
വിശിഷ്ട താപധാരിത
ദ്രവണാങ്കം
തിളനില
അതിചാലകത
അതിദ്രവത്വം
മര്‍ദ്ദം
അന്തരീക്ഷമര്‍ദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍
സാന്ദ്രത

error: