പ്രകാശ പ്രകീര്‍ണ്ണനം (Dispersion)

 • സമന്വിത പ്രകാശം അതിന്‍റെ ഘടകവര്‍ണ്ണങ്ങളായി പിരിയുന്ന പ്രതിഭാസം.
 • മഴവില്ല് ഉണ്ടാകുവാന്‍ കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസം – പ്രകീര്‍ണ്ണനം
 • പ്രാഥമിക മഴവില്ലിന്‍റെ ആകൃതി – അര്‍ദ്ധവൃത്താകൃതി
 • ഏറ്റവും മുകളിലെ നിറം – ചുവപ്പ്
 • ഏറ്റവും താഴത്തെ നിറം – വയലറ്റ്

അപകര്‍ത്തനവും പ്രകീര്‍ണ്ണനവും, പൂര്‍ണ്ണാന്തര പ്രതിഫലനവും നടന്നിട്ടാണ് മഴവില്ലുണ്ടാകുന്നത്.

 • ദ്വിതീയ മഴവില്ലിന്‍റെ പുറംവക്കില്‍ (മുകളില്‍) – വയലറ്റ്
 • ദ്വിതീയ മഴവില്ലിന്‍റെ താഴെ – ചുവപ്പ്
 • ദൃശ്യപ്രകാശത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടക വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ – 7 (ഏഴ്) ((VIBGYOR) Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange, Red
 • കണ്ണിനു ഏറ്റവും സുഖകരമായ നിറം – മഞ്ഞ
 • മഴവില്ലില്‍ വയലറ്റ് കാണുന്ന കോണ്‍ – 40.80
 • ചുവപ്പ് കാണുന്ന കോണ്‍ – 42.80
 • മഴവില്ലില്‍, ദൃശ്യം കാണുന്ന കോണ്‍ 40.80 യ്ക്കും 42.80 യ്ക്കും ഇടയില്‍
 • മഴവില്ല് രൂപപ്പെടുന്നത് സൂര്യന് എതിര്‍ദിശയില്‍

നിറങ്ങള്‍               തരംഗദൈര്‍ഘ്യം
വയലറ്റ് (V)                  400-440
ഇന്‍ഡിഗോ (I)            440-460
നീല (B)                        460-500
പച്ച (G)                         500-550
മഞ്ഞ (ഥ)                    550-595
ഓറഞ്ച് (O)                  595-650
ചുവപ്പ് (R)                     650-680

ഭൗതികശാസ്ത്രം,
ഏഴ് അവസ്ഥകള്‍
ഖരം
വാതകം
പ്ലാസ്മ
ബോസ് ഐന്‍സ്റ്റീന്‍ കണ്ടന്‍സ്റ്റേറ്റ്
ഫെര്‍മിയോണിക് കണ്ടന്‍സ്റ്റേറ്റ്
ക്വാര്‍ക്ക് ഗ്ലുമോണ്‍ പ്ലാസ്മ
വൈദ്യുതി
ചാലകങ്ങള്‍ (കണ്‍ഡക്ടറുകള്‍)
അര്‍ധചാലകങ്ങള്‍ (സെമി കണ്ടഡക്ടറുകള്‍)
കുചാലകങ്ങള്‍ (ഇന്‍സുലേറ്റര്‍)
പവര്‍ സ്റ്റേഷന്‍
വൈദ്യുത ലേപനം (ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ്)
ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്
വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം (ഇലക്ട്രോലിസിസ്)
വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിറ്റുകള്‍
വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗവും

പ്രവർത്തനം
ബള്‍ബും നിറയ്ക്കുന്ന വാതകം
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങള്‍
കേരളത്തിലെ താപവൈദ്യുത നിലയം
ഓര്‍മ്മയില്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍
വൈദ്യുതി ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും
പ്രകാശം
പ്രകാശ പ്രകീര്‍ണ്ണനം
അപകര്‍ത്തനവും പ്രകീര്‍ണ്ണനവും
നിറങ്ങള്‍-തരംഗദൈര്‍ഘ്യം
വിസരണം
പ്രതിഫലനം
അപവര്‍ത്തനം
ഡിഫ്രാക്ഷന്‍
ഇന്‍റര്‍ഫെറന്‍സ്
പൂര്‍ണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം
ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങള്‍
ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം
വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍
തൃതീയ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍
പൂരക വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍
അതാര്യവസ്തു
സുതാര്യവസ്തു
വീക്ഷണ സ്ഥിരത
അള്‍ട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങള്‍
LASER
MASER
RADAR

ലഘു യന്ത്രങ്ങള്‍
ഉത്തോലകങ്ങള്‍
ഒന്നാം വര്‍ഗ്ഗ ഉത്തോലകം
രണ്ടാം വര്‍ഗ്ഗ ഉത്തോലകം
മൂന്നാം വര്‍ഗ്ഗ ഉത്തോലകം
പ്രവൃത്തി, ശക്തി, ബലം
അഡ്ഹീഷന്‍ ബലം
കൊഹീഷന്‍ ബലം
ഗുരുത്വാകര്‍ഷണ ബലം
നിയമം
ഗുരുത്വാകര്‍ഷണത്തിന്‍റെ മൂല്യം
പിണ്ഡം
പ്രവേഗം
പലായന പ്രവേഗം
ഘര്‍ഷണബലം
ശ്യാനബലം
ഇലാസ്തികത
പ്രതലബലം
ആര്‍ക്കിമിഡീസ് തത്വം
പ്ലവനതത്വം
പ്ലവക്ഷമബലം
കേശികത്വം
അഭികേന്ദ്രബലം
അപകേന്ദ്രബലം
ആവേഗ ബലം
ലെന്‍സ്
ഉത്തലലെന്‍സ്
ചലനം
ദോലനം
തരംഗചലനം
അനുപ്രസ്ഥ തരംഗവും
അനുദൈര്‍ഘ്യതരംഗവും
ഭ്രമണവും പരിക്രമണവും
ജഡത്വം
ചലന നിയമങ്ങള്‍
ശബ്ദം
മാക് നമ്പര്‍
SONAR
താപം
ഒരു കലോറി
താപപ്രസരണം
ചലനം
സംവഹനം
വികിരണം
താപ വികാസം
ജലവും താപവും
ലീന താപം
വിശിഷ്ട താപധാരിത
ദ്രവണാങ്കം
തിളനില
അതിചാലകത
അതിദ്രവത്വം
മര്‍ദ്ദം
അന്തരീക്ഷമര്‍ദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍
സാന്ദ്രത

error: