വൈദ്യുതി ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും

 • പവര്‍ ഹൗസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ – മഹാരാഷ്ട്ര
 • ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ട പട്ടണം – ബാംഗ്ലൂര്‍
 • ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വൈദ്യുതി ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് (65%)
 • ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം -മഹാരാഷ്ട്ര
 • കേരളത്തിനു ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വൈദ്യുതി ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ജലത്തില്‍ നിന്നാണ് (69%)
 • പൂര്‍ണ്ണമായും വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം – ഹരിയാന
 • കേരളത്തിനു ആദ്യമായി വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ട പട്ടണം – തിരുവനന്തപുരം (1929)
 • ദേശീയ അക്ഷയ ഊര്‍ജ്ജദിനം – ഓഗസ്റ്റ് 20
 • ദേശീയ ഊര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണ ദിനം – ഡിസംബര്‍ 14
 • നാഷണല്‍ തെര്‍മല്‍ പവര്‍കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നിലവില്‍ വന്നത് – 1975 ല്‍
 • കാറ്റില്‍ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം – തമിഴ്നാട്
 • ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗരോര്‍ജ്ജ വൈദ്യുതി ഉല്‍പാദന കേന്ദ്രം – മാധാപുരി (ഗുജറാത്ത്)
 • കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി – പള്ളിവാസല്‍ (1940)

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുള്ള ജില്ല – ഇടുക്കി (നദി – പെരിയാര്‍)
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി – ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി
ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ സഹായിച്ച വിദേശരാജ്യം – കാനഡ
വൈദ്യുത ഉത്പാദനം ആരംഭിച്ചത് – 1976
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് ഡബിള്‍ കാര്‍പേപ്പര്‍ ആര്‍ച്ച് ഡാം – ഇടുക്കി

 • കേരളത്തിലെ ഏക ഭൂഗര്‍ഭ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി – ഇടുക്കിയിലെ മൂലമറ്റം
 • മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ വൈദ്യുത പദ്ധതി – ക്യുറ്റ്യാടി പദ്ധതി
 • സ്വന്തമായി വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്ത് – മാങ്കുളം (ഇടുക്കി)
 • കായംകുളം താപവൈദ്യുത നിലയത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം – നാഫ്ത
 • ബ്രഹ്മപുരത്തും നല്ലളത്തും ഉള്ള ഇന്ധനം – ഡീസല്‍
 • ചീമേനിയിലുള്ള ഇന്ധനം – പ്രകൃതി വാതകം
 • കെ.എസ്.ഇ.ബി. രൂപപ്പെടുത്തിയ ബില്ലിംഗ് സംവിധാനമാണ് – ഒരുമ
 • കെ.എസ്.ഇ.ബി. നിലവില്‍ വന്നത് – 1957

ഭൗതികശാസ്ത്രം,
ഏഴ് അവസ്ഥകള്‍
ഖരം
വാതകം
പ്ലാസ്മ
ബോസ് ഐന്‍സ്റ്റീന്‍ കണ്ടന്‍സ്റ്റേറ്റ്
ഫെര്‍മിയോണിക് കണ്ടന്‍സ്റ്റേറ്റ്
ക്വാര്‍ക്ക് ഗ്ലുമോണ്‍ പ്ലാസ്മ
വൈദ്യുതി
ചാലകങ്ങള്‍ (കണ്‍ഡക്ടറുകള്‍)
അര്‍ധചാലകങ്ങള്‍ (സെമി കണ്ടഡക്ടറുകള്‍)
കുചാലകങ്ങള്‍ (ഇന്‍സുലേറ്റര്‍)
പവര്‍ സ്റ്റേഷന്‍
വൈദ്യുത ലേപനം (ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ്)
ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്
വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം (ഇലക്ട്രോലിസിസ്)
വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിറ്റുകള്‍
വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗവും

പ്രവർത്തനം
ബള്‍ബും നിറയ്ക്കുന്ന വാതകം
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങള്‍
കേരളത്തിലെ താപവൈദ്യുത നിലയം
ഓര്‍മ്മയില്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍
വൈദ്യുതി ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും
പ്രകാശം
പ്രകാശ പ്രകീര്‍ണ്ണനം
അപകര്‍ത്തനവും പ്രകീര്‍ണ്ണനവും
നിറങ്ങള്‍-തരംഗദൈര്‍ഘ്യം
വിസരണം
പ്രതിഫലനം
അപവര്‍ത്തനം
ഡിഫ്രാക്ഷന്‍
ഇന്‍റര്‍ഫെറന്‍സ്
പൂര്‍ണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം
ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങള്‍
ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം
വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍
തൃതീയ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍
പൂരക വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍
അതാര്യവസ്തു
സുതാര്യവസ്തു
വീക്ഷണ സ്ഥിരത
അള്‍ട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങള്‍
LASER
MASER
RADAR

ലഘു യന്ത്രങ്ങള്‍
ഉത്തോലകങ്ങള്‍
ഒന്നാം വര്‍ഗ്ഗ ഉത്തോലകം
രണ്ടാം വര്‍ഗ്ഗ ഉത്തോലകം
മൂന്നാം വര്‍ഗ്ഗ ഉത്തോലകം
പ്രവൃത്തി, ശക്തി, ബലം
അഡ്ഹീഷന്‍ ബലം
കൊഹീഷന്‍ ബലം
ഗുരുത്വാകര്‍ഷണ ബലം
നിയമം
ഗുരുത്വാകര്‍ഷണത്തിന്‍റെ മൂല്യം
പിണ്ഡം
പ്രവേഗം
പലായന പ്രവേഗം
ഘര്‍ഷണബലം
ശ്യാനബലം
ഇലാസ്തികത
പ്രതലബലം
ആര്‍ക്കിമിഡീസ് തത്വം
പ്ലവനതത്വം
പ്ലവക്ഷമബലം
കേശികത്വം
അഭികേന്ദ്രബലം
അപകേന്ദ്രബലം
ആവേഗ ബലം
ലെന്‍സ്
ഉത്തലലെന്‍സ്
ചലനം
ദോലനം
തരംഗചലനം
അനുപ്രസ്ഥ തരംഗവും
അനുദൈര്‍ഘ്യതരംഗവും
ഭ്രമണവും പരിക്രമണവും
ജഡത്വം
ചലന നിയമങ്ങള്‍
ശബ്ദം
മാക് നമ്പര്‍
SONAR
താപം
ഒരു കലോറി
താപപ്രസരണം
ചലനം
സംവഹനം
വികിരണം
താപ വികാസം
ജലവും താപവും
ലീന താപം
വിശിഷ്ട താപധാരിത
ദ്രവണാങ്കം
തിളനില
അതിചാലകത
അതിദ്രവത്വം
മര്‍ദ്ദം
അന്തരീക്ഷമര്‍ദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍
സാന്ദ്രത

error: