ശബ്ദം

 • പഠനം – അകൗസ്റ്റിക്സ്
 • ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാന്‍ മാധ്യമം ആവശ്യമാണ്. ശബ്ദത്തിന് സാധാരണ അന്തരീക്ഷ താപനിലയില്‍ വായുവിലുള്ള വേഗത – 340 മീ/സെക്കന്‍റ്
 • ശബ്ദമുണ്ടാക്കാന്‍ കാരണം – കമ്പനം
 • ഒരു സെക്കന്‍റില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ആവൃത്തി.
 • അനുദൈര്‍ഘ്യതരംഗങ്ങളാണ് ശബ്ദം.
 • ശബ്ദത്തിന് മൂന്ന് സവിശേഷതകളാണ്.
 1. ഉച്ചത (Loudness)
 2. സ്ഥായി (Pitch)  ശ്രുതി
 3. ഗുണം (Quality)
 • ചെവിയുടെ ഡയഫ്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന കമ്പനമാണ് തീവ്രത (Intensity)  അല്ലെങ്കില്‍ ഉച്ചത.
 • ശബ്ദത്തിന്‍റെ കുര്‍മതയാണ് – സ്ഥായി
 • ശബ്ദത്തിന്‍റെ കുര്‍മത എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു – ആവൃത്തി
 • ആവൃത്തി കൂടുമ്പോള്‍ ശബ്ദത്തിന്‍റെ കുര്‍മ്മത കൂടുന്നു.
 • ശബ്ദത്തിന്‍റെ ഉച്ചതയുടെ യൂണിറ്റ് – ഡെസിബെല്‍
 • ശബ്ദമലിനീകരണം അളക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് – ഡെസിബെല്‍
 • ശബ്ദ തീവ്രത അളക്കുവാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം – ഓഡിയോ മീറ്റര്‍
 • ശബ്ദത്തിന്‍റെ ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് – ഹെര്‍ട്സ്
 • മനുഷ്യനില്‍ ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായ ശരീരഭാഗം – സ്വനതന്തുക്കള്‍
 • നാം കേള്‍ക്കുന്ന ശബ്ദം ചെവിയില്‍ തന്നെ തങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന പ്രതിഭാസം – ശ്രവണ സ്ഥിരത (1/10 Sec)
 • ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിഭാസം – ഡോപ്ലര്‍ ഇഫക്റ്റ്
 • കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ – ക്രിസ്റ്റന്‍ ഡോപ്ലര്‍
 • ശബ്ദം ഒരു പ്രതലത്തില്‍ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം – പ്രതിധ്വനി (Echo)
 • പ്രതിധ്വനി ഉണ്ടാകുവാനാവശ്യമായ ദുരപരിധി – 17 മീറ്റര്‍
 • ശബ്ദം വിവിധ വസ്തുക്കലില്‍ തട്ടി ആവര്‍ത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഫലനമാണ് – പ്രതിപതനം )Reflection)
 • മനുഷ്യന്‍റെ ശ്രവണ പരിധി – 20 Hz മുതല്‍ 20,000 Hz വരെ

ഭൗതികശാസ്ത്രം,
ഏഴ് അവസ്ഥകള്‍
ഖരം
വാതകം
പ്ലാസ്മ
ബോസ് ഐന്‍സ്റ്റീന്‍ കണ്ടന്‍സ്റ്റേറ്റ്
ഫെര്‍മിയോണിക് കണ്ടന്‍സ്റ്റേറ്റ്
ക്വാര്‍ക്ക് ഗ്ലുമോണ്‍ പ്ലാസ്മ
വൈദ്യുതി
ചാലകങ്ങള്‍ (കണ്‍ഡക്ടറുകള്‍)
അര്‍ധചാലകങ്ങള്‍ (സെമി കണ്ടഡക്ടറുകള്‍)
കുചാലകങ്ങള്‍ (ഇന്‍സുലേറ്റര്‍)
പവര്‍ സ്റ്റേഷന്‍
വൈദ്യുത ലേപനം (ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ്)
ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്
വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം (ഇലക്ട്രോലിസിസ്)
വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിറ്റുകള്‍
വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗവും

പ്രവർത്തനം
ബള്‍ബും നിറയ്ക്കുന്ന വാതകം
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങള്‍
കേരളത്തിലെ താപവൈദ്യുത നിലയം
ഓര്‍മ്മയില്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍
വൈദ്യുതി ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും
പ്രകാശം
പ്രകാശ പ്രകീര്‍ണ്ണനം
അപകര്‍ത്തനവും പ്രകീര്‍ണ്ണനവും
നിറങ്ങള്‍-തരംഗദൈര്‍ഘ്യം
വിസരണം
പ്രതിഫലനം
അപവര്‍ത്തനം
ഡിഫ്രാക്ഷന്‍
ഇന്‍റര്‍ഫെറന്‍സ്
പൂര്‍ണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം
ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങള്‍
ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം
വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍
തൃതീയ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍
പൂരക വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍
അതാര്യവസ്തു
സുതാര്യവസ്തു
വീക്ഷണ സ്ഥിരത
അള്‍ട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങള്‍
LASER
MASER
RADAR

ലഘു യന്ത്രങ്ങള്‍
ഉത്തോലകങ്ങള്‍
ഒന്നാം വര്‍ഗ്ഗ ഉത്തോലകം
രണ്ടാം വര്‍ഗ്ഗ ഉത്തോലകം
മൂന്നാം വര്‍ഗ്ഗ ഉത്തോലകം
പ്രവൃത്തി, ശക്തി, ബലം
അഡ്ഹീഷന്‍ ബലം
കൊഹീഷന്‍ ബലം
ഗുരുത്വാകര്‍ഷണ ബലം
നിയമം
ഗുരുത്വാകര്‍ഷണത്തിന്‍റെ മൂല്യം
പിണ്ഡം
പ്രവേഗം
പലായന പ്രവേഗം
ഘര്‍ഷണബലം
ശ്യാനബലം
ഇലാസ്തികത
പ്രതലബലം
ആര്‍ക്കിമിഡീസ് തത്വം
പ്ലവനതത്വം
പ്ലവക്ഷമബലം
കേശികത്വം
അഭികേന്ദ്രബലം
അപകേന്ദ്രബലം
ആവേഗ ബലം
ലെന്‍സ്
ഉത്തലലെന്‍സ്
ചലനം
ദോലനം
തരംഗചലനം
അനുപ്രസ്ഥ തരംഗവും
അനുദൈര്‍ഘ്യതരംഗവും
ഭ്രമണവും പരിക്രമണവും
ജഡത്വം
ചലന നിയമങ്ങള്‍
ശബ്ദം
മാക് നമ്പര്‍
SONAR
താപം
ഒരു കലോറി
താപപ്രസരണം
ചലനം
സംവഹനം
വികിരണം
താപ വികാസം
ജലവും താപവും
ലീന താപം
വിശിഷ്ട താപധാരിത
ദ്രവണാങ്കം
തിളനില
അതിചാലകത
അതിദ്രവത്വം
മര്‍ദ്ദം
അന്തരീക്ഷമര്‍ദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍
സാന്ദ്രത

error: